„LUBELSKIE FORUM IMPLANTOLOGICZNE 2017” – Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa i Warsztaty

PROGRAM KONFERENCJI


Piątek, 8 grudnia 2017 r. (WARSZTATY)

UWAGA: Opłata konferencyjna obejmuje udział w warsztatach!
Rejestracja Uczestników od godz. 14:30.


1500 – 1630 Piotr Domagała – Product Manager DentsplySirona Implants
„System implantologiczny Astra Ev Profile – procedury chirurgiczne.
Warsztat z fizjodyspenserem, kaseta, implanty demo.”
1630 – 1730 dr n. med. Jacek Ciesielski
„Nowoczesny system przetwarzania tkanek zęba na autogenny materiał kościotwórczy.”
1730 – 1830 mgr tech. dent. Bartłomiej Klęsk
„Implantacja konwencjonalna vs Chirurgia sterowana.
Techniczne możliwości wykonania korony do natychmiastowego obciążenia po implantacji natychmiastowej.”

1830 – 2100 KOLACJA (w miejscu obrad)
Grand Hotel Lublinianka (ul. Krakowskie Przedmieście 56, 20-002 Lublin)Sobota, 9 grudnia 2017 r.

Rejestracja Uczestników od godz. 8:30.

930 – 945 Powitanie Gości i rozpoczęcie konferencji.
prof. zw. dr hab. n. med. Mansur Rahnama, dr Maciej Kuczyński

945 – 1030 dr n. med. Krzysztof Awiłło
„Zapobieganie periimplantitis.”
1030 – 1115 dr n. med. Maciej Jagielak
„Szkielet czaszkowo-twarzowy jako źródło kości w zabiegach rekonstrukcji implantologicznej.”
1115 – 1130 dyskusja

1130 – 1150       przerwa kawowa

1150 – 1220 dr n. med. Michał Michalik
„Wpływ schorzeń zatok na procedury implantologiczne.”
1220 – 1320 dr Damian Nasulicz
„SIMPLANT – wyższy poziom planowania leczenia implantologicznego.
Czy uważasz, że nic Cię już nie zaskoczy?”
1320 – 1330 dyskusja

1330 – 1415       przerwa obiadowa

1415 – 1500 dr n. med. Szymon Frank
„Hydrokinetyczne podniesienie dna zatoki szczękowej metodą zamkniętą
z jednoczasowym wszczepieniem implantu.”
1500 – 1600 dr Paweł Czechowski, dr Piotr Melon
„Cyfrowa implantologia, czyli zabieg przy użyciu szablonu chirurgicznego
z natychmiastowym obciążeniem.”
1600 – 1615 dr n. med. Kornel Krasny, dr n. med. Marta Krasny, prof. Andrzej Wojtowicz
„Zastosowanie allogenicznych bloków kostnych wzbogaconych PRF w regeneracji kości szczęk.”
1615 – 1625 dyskusja

1625 – 1640       przerwa kawowa

1640 – 1725 dr hab. n. med. Tadeusz Morawiec
„Współczesne techniki rekonstrukcji tkanki kostnej wyrostków zębodołowych.”
1725 – 1810 dr n. med. Patryk Kownacki
„Wykorzystanie szablonów chirurgicznych, aktywnej nawigacji w leczeniu implantologicznym po zabiegach augmentacyjnych.”
1810 – 1840 dr n. med. Michał Łobacz
„Zastosowanie przeszczepów łącznotkankowych w chirurgii stomatologicznej.”
1840 – 1850 dyskusja

1850 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

UCZESTNICY OTRZYMAJĄ CERTYFIKATY ORAZ PUNKTY EDUKACYJNE.
Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w programie konferencji.