„LUBELSKIE FORUM IMPLANTOLOGICZNE 2017” – Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa i Warsztaty