„LUBELSKIE FORUM IMPLANTOLOGICZNE 2016” – Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa i Warsztaty

PROGRAM KONFERENCJI

„Narzędzia rzeczywiste i wirtualne współczesnej chirurgii implantologicznej i implantoprotetyki.”Piątek, 14 października 2016 r. (WARSZTATY)

UWAGA: Opłata konferencyjna obejmuje udział w warsztatach!


1500 – 1545 dr n. med. Leszek Szalewski
„Fotografia w stomatologii.”
1545 – 1645 dr n. med. Maciej Jagielak
„Piezo.”
1645 – 1745 „System implantologiczny Astra Ev - procedury chirurgiczne i protetyczne.
Warsztat z fizjodyspenserem, kaseta, implanty demo.”

prowadzenie: Piotr Domagała – Product Manager DentsplySirona Implants

1800 – 2300 SPOTKANIE TOWARZYSKIE
w Grand Hotelu Lublinianka (ul. Krakowskie Przedmieście 56, 20-002 Lublin)Sobota, 15 października 2016 r.

845 – 900 Powitanie Gości i rozpoczęcie konferencji.

900 – 930 prof. dr hab. n. med. Andrzej Wojtowicz
„Leczenie implantologiczne na granicy wskazań.”
930 – 1000 dr hab. n. med. Piotr Majewski
„Powikłania w leczeniu implantoprotetycznym – najczęstsze przyczyny i sposoby leczenia następstw.”
1000 – 1030 dr n. med. Maciej Jagielak
„Lateralizacja nerwu żuchwowego z natychmiastową implantacją
– technika zabiegu STEP BY STEP.”
1030 – 1040 dyskusja

1040 – 1120       przerwa kawowa

1120 – 1150 dr n. med. Katarzyna Maciejewska
„Krótkie implanty alternatywą dla zabiegów regeneracyjnych atroficznych odcinków
kości szczęk w rehabilitacji protetycznej.”
1150 – 1220 dr n. med. Mariusz Duda
„Implantologia minimalnie inwazyjna – wirtualne planowanie z zastosowaniem technik cyfrowych, skanowanie, szablony chirurgiczne, prace CAD CAM.”
1220 – 1250 mgr inż. Bartłomiej Klęsk
„Przewidywalność w implantoprotetyce.”
1250 – 1300 dyskusja

1300 – 1350       przerwa obiadowa

1350 – 1430 dr n. med. Adam Ziemlewski
„Wielospecjalistyczna współpraca w planowaniu i leczeniu skomplikowanych przypadków implantoprotetycznych.”
1430 – 1510 dr hab. n. med. Tadeusz Morawiec, dr n. med. Rafał Rój,
dr n. med. Patryk Kownacki

„Sukces w implantoprotetyce w świetle nowoczesnych rozwiązań klinicznych
i diagnostycznych.”
1510 – 1540 dr Elżbieta Krężlik, dr Arkadiusz Krężlik
„Wykorzystanie ksenogennego flexa gąbczastego w zabiegach sinus liftu otwartego oraz flexa kortykalnego w zabiegach augmentacji.”
1540 – 1550 dyskusja

1550 – 1610       przerwa kawowa

1610 – 1640 dr Leszek Lasocki
„Natychmiastowa implantacja i obciążenie, czynniki sukcesu i zagrożenia.”
1640 – 1710 dr Elżbieta Krężlik, dr Arkadiusz Krężlik
„Belki na implantach idealnym rozwiazaniem implantoprotetycznym w przypadkach zaawansowanej atrofii kości szczęk.”
1710 – 1740 dr n. med. Dariusz Pituch, prof. dr hab. n. med. Mansur Rahnama, dr Agata Pituch
„Objętość kości – czy to ma znaczenie?”
1740 – 1810 dr Grzegorz Chałupczak – Prawnik
„Wyzwania prawne współczesnej stomatologii.”
1810 – 1820 dyskusja

1820 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

UCZESTNICY OTRZYMAJĄ CERTYFIKATY ORAZ PUNKTY EDUKACYJNE.
Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w programie konferencji.