„LUBELSKIE FORUM IMPLANTOLOGICZNE 2016” – Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa i Warsztaty