„LUBELSKIE FORUM IMPLANTOLOGICZNE 2015” – Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa i Warsztaty

KOMITETY

RADA NAUKOWA I WYKŁADOWCY
 • prof. dr hab. n. med. Mansur Rahnama - przewodniczący
 • dr n. med. Dariusz Pituch - wiceprzewodniczący
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej WojtowiczKOMITET ORGANIZACYJNY
 • dr n. med. Dariusz Pituch - przewodniczący
 • dr Maciej Kuczyński
 • lek. stom. Piotr Pituch
 • stud. stom. Jakub Kuczyński

 • dr hab. n. med. Małgorzata Pihut

 • Kierownik Pracowni Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia
  Poradni Protetyki Stomatologicznej
  Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Collegium Medicum w Krakowie

  Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kierownik Pracowni Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia Poradni Protetyki Stomatologicznej UJ Collegium Medicum w Krakowie. Specjalista z dziedziny stomatologii ogólnej i protetyki stomatologicznej, prowadzi szkolenie przed- i podyplomowe w dziedzinie protetyki, autor licznych publikacji, doniesień naukowych i zjazdowych w czasopismach krajowych i zagranicznych, dotyczących specjalistycznej diagnostyki i nowoczesnych form leczenia zaburzeń czynnościowych występujących w układzie stomatognatycznym. Członek dziewięciu międzynarodowych i krajowych towarzystw naukowych. Vice Prezes Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia i Sekcji Fizjoterapii Stomatologicznej Polskiego Towarzystw Fizjoterapii. Laureatka nagród Ministra Edukacji Narodowej, Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego oraz Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach za działalność naukowo-dydaktyczną oraz współautorstwo podręcznika. Recenzent w kilku czasopismach polskich i zagranicznych. Aktywny udział w pracach Komisji Naukowej działającej na rzecz Studenckiego Towarzystwa Naukowego UJ CM oraz Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi. Od wielu lat zajmuje się badaniami na temat nowatorskich metod leczenia dysfunkcji narządu żucia. Praktykę prywatną prowadzi od 1995 roku. Kierownik Ośrodka Szkoleń Medycznych i Kosmetyki Profesjonalnej, które posiada akredytację Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 • dr n. med. Maciej Jagielak

 • Ukończył z wyróżnieniem studia medyczne i doktoranckie na Wydziale Lekarskim oraz Oddziale Stomatologicznym Akademii Medycznej w Warszawie. W latach 2010 - 2015 pełnił funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej. Odbywał staże m.in. w Niemczech, Holandii i Wielkiej Brytanii. Jest autorem wielu publikacji naukowych i międzynarodowym wykładowcą, W kręgu jego zainteresowań zawodowych szczególne miejsce zajmują chirurgia szczękowa i stomatologiczna, onkologia oraz implantologia. Prywatnie jest pasjonatem jeździectwa oraz dalekich podróży.

  Krótki życiorys dr n. med. Macieja Jagielaka:
  • 1982-1988 studia na II Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie
  • 1987-1991 w Oddziale Stomatologicznym I Wydziału Lekarskiego – oba kierunki ukończone z wyróżnieniem
  • 1988-1992 praca w oddziale traumatologii i ortpedii Szpitala Bielańskiego w Warszawie
  • 1992-2009 praca w II Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej IS AM w Warszawie studia doktoranckie, od 1998 na stanowisku adiunkta
  • 2009 Instytut Matki i Dziecka w Warszawie
  • 2010 - 2015 Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej I Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
  • 2015 Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej I Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

  Kwalifikacje zawodowe i naukowe:
  • 1993 specjalizacja I-go stopnia z zakresu traumatologii i ortopedii
  • 1997 doktorat „Ocena czynników chirurgicznego leczenia złamań wyrostka kłykciowego żuchwy z uwzględnieniem własnej modyfikacji osteosyntezy.”
  • 1997 specjalizacja II-go stopnia z zakresu chirurgii szczękowej
  • 1998 praca w Klinice chirurgii Szczękowej i Plastycznej Szpitala Uniwersyteckiego św. Marii w Stuttgarcie pod kierownictwem prof. dr. Konrada Wangerina – specjalisty krajowego ds. chirurgii ortognatycznej w Niemczech
  • Specjalista ds. osteosyntezy stabilnej (Dyplom A0-ASIF- Davos-Szwajcaria 2006)
  • Organizator i współprowadzący międzynarodowych kursów w zakresie chirurgii ortognatycznej i traumatologii szczękowo-twarzowej (Davos, Warszawa, Dubai)
  • Staże w Klinikach Chirurgii Szczękowej w Stuttgarcie, Gratzu, Birmingham, Minster, Amsterdamie, Strasburgu i Londynie.
  • Autor licznych publikacji i wystąpień w zjazdach krajowych i zagranicznych z zakresu traumatologii szczękowo-twarzowej oraz chirurgii rekonstrukcyjnej.

  Specjalizacje zawodowe:
  • Chirurgia szczękowa
  • Chirurgia stomatologiczna
  • Implantacja
  • Onkologia

 • dr n. med. Witold Jurczyński

 • Ukończył studia medyczne w Collegium Medicum UJ w 1992r., uzyskał specjalizację II stopnia w periodontologii w roku 1999r. W 2003 r. uzyskał tytuł doktora nauk medycznych. Członek Europejskiej Federacji Periodontologicznej, członek Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego. Międzynarodowy członek Amerykańskiej Akademii Periodontologii. Od roku 1994 organizator kursów praktycznych oraz wykładów z dziedziny laseroterapii, leczenia chorób przyzębia, mikrochirurgii periodontologicznej. Współwłaściciel Centrum Periodontologiczno-Endodontycznego GLOBUS w Krakowie od 1996r. W 2012 roku ukończył Autorski program Prof. Dr. Markus Hürzeler PERIODONTOLOGICZNO – IMPLANTOLOGICZNE CURRICULUM. Obecnie moderator i opiekun naukowy tego programu. W 2013 ukończył podyplomowy dwuletni program New York University College of Dentistry: Implant Continuum Education NYU & OSIS & CEIA Advances in Implantology and Periodontics.

 • dr n. med. Dariusz Pituch
 •  

 • dr n. med. Mariusz Szuta
 • otolaryngolog, specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej

  Konsultant Krajowy w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej

 • lek. stom. Leszek Lasocki

 • Leszek Lasocki uzyskał dyplom technika dentystycznego w roku 1994, następnie ukończył Akademię Medyczną we Wrocławiu w 2003 roku. Jest współwłaścicielem kliniki stomatologicznej LIVE DENT, w której prowadził pracownię techniki dentystycznej, obecnie zajmuje się implantologią, protetyką oraz stomatologią estetyczną. Ukończył liczne szkolenia, w tym program Master Implantology prowadzony przez gIDE (Global Institute for Dental Education). Prowadzi wykłady i szkolenia dla lekarzy i techników dentystycznych z zakresu chirurgii i protetyki w implantologii. Jest konsultantem systemu implantologicznego Alpha Bio Tec od czasu jego rejestracji w Polsce.

 • Krzysztof Chmielewski, DDS, MSc

 • Lekarz dentysta, specjalista w zakresie implantologii i sterowanej regeneracji kości.

  Ukończył studia na Uniwersytecie Medycznym w Gdańsku w 1993 roku.
  Od 1996 roku prowadzi własną praktykę dentystyczną skupioną na leczeniu estetycznym i implantologii.
  Ukończył studia podyplomowe uzyskując tytuł “Master of Science in Oral Implantology” na Uniwersytecie im. W.Goethego we Frankfurcie.
  Absolwent Centrum Edukacyjnego Dr John’a Koisa w Seattle.
  Wykładowca w programie Curriculum Implantologicznego oraz Master of Science in Oral Implantology na Uniwersytecie im. W.Goethego we Frankfurcie nad Menem.
  Międzynarodowy wykładowca z zakresu implantologii, stomatologii estetycznej i fotografii dentystycznej.
  Autor wielu artytkułów i publikacji międzynarodowych.
  Fotograf i filmowiec.

  • Członek Aktywny i współzałożyciel Poskiej Akademii Stomatologii Estetycznej
  • Członek Amerykańskiej Akademii Stomatologii Kosmetycznej
  • Członek i współzałożyciel stowarzyszenia Implant Masters Poland