„LUBELSKIE FORUM IMPLANTOLOGICZNE 2015” – Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa i Warsztaty