„LUBELSKIE FORUM IMPLANTOLOGICZNE 2015” – Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa i Warsztaty

PROGRAM KONFERENCJI

UWAGA: Opłata konferencyjna obejmuje udział w wybranych warsztatach!


Piątek, 9 października 2015 r.

1200 – 1330 Krzysztof Chmielewski, DDS, MSc
„AnyRidge – naturalna ewolucja”
1330 – 1500 dr n. med. Paweł Niewada
„Implantologia w codziennej praktyce – czy wybór systemu ma znaczenie?”

1500 – 1530       przerwa kawowa

1530 – 1700 Warsztaty (do wyboru):
 
Dentsply:
„System Astra EV – procedury chirurgiczne
i protetyczne.” Warsztat z fizjodyspenserem, kaseta, implantami demo.
Prowadzenie: Grzegorz Piróg
Schmidtdental:
„Sterowana regeneracja kości - techniki
i materiały w drodze do sukcesu.”
Prowadzenie:
Krzysztof Chmielewski, DDS, MSc
  UWAGA: Opłata konferencyjna obejmuje udział w wybranych warsztatach!Sobota, 10 października 2015 r.

845 – 900 Powitanie Gości i rozpoczęcie konferencji.

900 – 945 Krzysztof Chmielewski, DDS, MSc (Gdańsk)
„Implantacja w odcinku estetycznym - zagrożenia i ograniczenia.”
945 – 1015 dr n. med. Witold Bojar
„W poszukiwaniu substytutu kości.”
1015 – 1025 dyskusja

1025 – 1100       przerwa kawowa

1100 – 1145 dr hab. n. med. Małgorzata Pihut (Kraków)
„Wstępne leczenie protetyczne u pacjentów z zaburzeniami czynnościowymi narządu żucia przed zabiegami implantologicznymi.”
1145 – 1245 lek. stom. Leszek Lasocki (Wrocław)
„Kliniczne zastosowanie biomechaniki w implantologii.”
1245 – 1315 dr n. med. Mariusz Szuta (Kraków)
„Wykorzystanie metod chirurgiczno-protetycznych w rehabilitacji rozległych ubytków twarzy
i jamy ustnej.”
1315 – 1325 dyskusja

1325 – 1420       przerwa obiadowa

1420 – 1520 dr Agata Wnukiewicz-Kozłowska (Wrocław)
„Prawne obowiązki oraz możliwości ochrony przed roszczeniami
– vademecum chirurga i implantologa.”
1520 – 1550 dr n. med. Maciej Jagielak (Warszawa)
„Atroficzna żuchwa – granice nowoczesnej implantologii.”
1550 – 1600 dyskusja

1600 – 1640       przerwa kawowa

1640 – 1740 dr n. med. Witold Jurczyński (Kraków)
„Przyczyny i zapobieganie rozwojowi Peri-implantitis. Leczenie niechirurgiczne.”
1740 – 1810 dr n. med. Dariusz Pituch, prof. dr hab. n. med. Mansur Rahnama,
dr Agata Pituch, dr Piotr Pituch
(Lublin)
„Natychmiastowa implantacja.”
1810 – 1820 dyskusja

1820 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

UCZESTNICY OTRZYMAJĄ CERTYFIKATY ORAZ PUNKTY EDUKACYJNE.
Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w programie konferencji.