LUBELSKIE FORUM CHIRURGII PIERSI 2018, Lublin 15-16 czerwca 2018

PROGRAM KONFERENCJI


Piątek, 15 czerwca 2018 r. (warsztaty)

UWAGA: Opłata konferencyjna obejmuje udział w warsztatach!


1330 – 1430 dr n. med. Sylwia Lipko-Godlewska
„Harmonijny wygląd dolnej części twarzy – warsztat lipolizy iniekcyjnej.”
1430 – 1530 dr Samir Ibrahim
„Makromastia – Gigantomastia Opcje.”
1530 – 1540 dyskusja

1540 – 1610       przerwa kawowa

1610 – 1630 dr n. med. Jerzy Kolasiński
„Stabilizacja fałdu podpiersiowego bocznym płatem koriowym w mastopeksji.”
1630 – 1650 prof. dr hab. n. med. Piotr Prowans
„TRAM/DIEP śródoperacyjny wybór metody, ryzyko niedokrwienia lub martwicy płata.”
1650 – 1730 dr n. med. Marek Budner
„Redukcja piersi w gigantomastii.”
1730 – 1740 dyskusja

1740

ZAKOŃCZENIE I DNIA KONFERENCJI

1800 ZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej


1930 – 2300 KOLACJA (w miejscu obrad)
Grand Hotel Lublinianka (ul. Krakowskie Przedmieście 56, 20-002 Lublin)
Sobota, 16 czerwca 2018 r.


930 – 1000 dr Krzysztof Cichoń
„Po co ludziom piersi? - czyli biust jako atrybut kratofanii żeńskich.”
1000 – 1040 dr n. med. Marek Budner
„Siatki oraz ADM w chirurgi rekonstrukcyjnej piersi.”
1040 – 1120 dr n. med. Lubomir Lembas
„Późny płyn wokół implantów piersi. Powikłanie, czy objaw powikłań po korekcie piersi implantami?”
1120 – 1130 dyskusja

1130 – 1200       przerwa kawowa

1200 – 1215 dr Maciej Kuczyński
„Hydrożel w piersiach - ALERT!”
1215 – 1235 dr hab. n. med. Agnieszka Kołacińska, prof. nadzw. UM w Łodzi
„Zalety i wady prepektoralnej rekonstrukcji wyniosłości piersiowej.”
1235 – 1305 prof. dr hab. n. med. Zbigniew Nowecki
„Rak piersi u ciężarnych.”
1305 – 1335 dr n. med. Sławomir Cieśla
„Jednoczasowa rekonstrukcja piersi implantem w położeniu anatomicznym.”
1335 – 1405 dr hab. n. med. Grzegorz Dworacki, prof. UM w Poznaniu
„Immunologia i patologia chłoniaków z uwzględnieniem ALCL.”
1405 – 1425 dr Justyna Jończyk, dr hab. n. med. Jerzy Jankau
„Żylna choroba zatorowo-zakrzepowa a chirurgia plastyczna.”
1425 – 1435 dyskusja

1435 – 1520       przerwa obiadowa

1520 – 1540 prof. dr hab. n. med. Piotr Prowans
„Przygotowanie pacjentki do mikrochirurgicznej rekonstrukcji piersi, ocena ryzyka powikłań kardiologicznych.”
1540 – 1600 prof. dr hab. n. med. Barbara Madej-Czerwonka
„Onkologia a plastyka w leczeniu raka piersi.”
1600 – 1620 dr hab. n. med. Dawid Murawa
„Siatki biologiczne i syntetyczne w chirurgii piersi? Czy wybór jest oczywisty?”
1620 – 1640 dr n. med. Sławomir Mazur, dr n. med. Tadeusz Witwicki
„Własne doświadczenia z siatkami.”
1640 – 1650 dyskusja
 
ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

ORGANIZATOR NIE PRZEWIDUJE TŁUMACZENIA.
UCZESTNICY OTRZYMAJĄ CERTYFIKATY ORAZ PUNKTY EDUKACYJNE.

Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w programie konferencji.