LUBELSKIE FORUM CHIRURGII PIERSI 2018, Lublin 15-16 czerwca 2018

WYKŁADOWCY • dr n. med. Marek Budner (Niemcy)  • Naczelny Lekarz Kliniki Chorób Kobiecych i Położnictwa oraz Breast Unit
   w Hellios Klinikum Bad Saarow w Niemczech
powrót na górę strony

 • dr n. med. Sławomir Cieśla

 • Specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej. Nauczyciel akademicki. Wykładowca podczas konferencji, kursów i szkoleń specjalistycznych w zakresie chirurgii onkologicznej i plastycznej piersi. Odbył wiele staży naukowych w kraju i za granicą, m.in. w Niemczech (Kliniki Uniwersyteckie w Heidelbergu, Mainz, Frankfurcie nad Menem, Berlinie), Austrii, Stanach Zjednoczonych (Brown University – Providence) i Danii. Dwukrotny stypendysta Towarzystwa Chirurgów Niemieckich. Autor ponad 50 prac naukowych opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz współautor rozdziałów książek: „Breast reconstruction-current techniques“ (2012 r.) i „Chirurgiczne leczenie zmian nowotworowych piersi” - Biblioteka Chirurga Onkologa Tom 5 (2016 r.).

  W 2013 r. w Dworze Artusa w Gdańsku nagrodzony najwyższym wyróżnieniem czasopisma ,,Nowotwory'' Journal of Oncology za pracę „Jednoczasowa rekonstrukcja piersi u chorych z rakiem”.

  Od wielu lat aktywnie propaguje zabiegi onkoplastyczne w zakresie piersi i skóry. Jest jednym z prekursorów jednoczasowych rekonstrukcji piersi u chorych po amputacji z powodu nowotworu.
powrót na górę strony

 • dr Samir Ibrahim, specjalista chirurgii plastycznej • Specjalizuje się w Chirurgii Plastycznej i Estetycznej, Chirurgii Odtwórczej Włosów oraz Laserowej Ginekologii Estetycznej LVR

  Członek:
  • Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej
  • Międzynarodowego Towarzystwa Chirurgii Odtwórczej Włosów (ISHRS)
  • Amerykańskiego Instytutu Laserowej Ginekologii Estetycznej LVR
  oraz wielu towarzystw międzynarodowych.

  W ciągu dwudziestokilkuletniej kariery zawodowej dr Samir Ibrahim wykonał tysiące zabiegów chirurgii plastycznej, rekonstrukcyjnej, estetycznej i chirurgii odtwórczej włosów.

  Szkolił się i pracował ze światowej sławy specjalistami, pośród których można wymienić:
  chirurgia plastyczna:
  • prof. dr hab. dr h.c. Kazimierz Kobus w Polanicy Zdroju
  • prof. Michał Krauss w Warszawie
  chirurgia odtwórcza włosów:
  • prof. Paul M. Straub, Kalifornia, USA
  LVR, Ginekologia Estetyczna i Rekonstrukcyjna:
  • dr David Matlock, Beverly Hills Kalifornia, USA
  VASER LIPO – 3D & 4D High Definition Liposculpture (Liposukcja trójwymiarowa)
  • dr Alfredo Hoyos, Bogota, Kolumbia
  • dr John Millard, Denever, USA

  Dr Samir Ibrahim jest certyfikowanym trenerem technik liposukcji Vaser Lipo i Cool Lipo.
powrót na górę strony

 • dr hab. n. med. Jerzy Jankau

 • KWALIFIKACJE
  • 2015 - stanowisko ordynatora oddziału chirurgii plastycznej UCK, GUMed
  • 2015 - 2017 - członek zarządu PTChPRiE
  • 2012 - stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych na podstawie rozprawy pod tytułem: Obiektywizacja oceny odległych wyników rekonstrukcyjnych u pacjentek po amputacji piersi: porównanie dwóch metod chirurgicznych opartych na zastosowaniu tkanek własnych lub implantów ze szczególnym uwzględnieniem jakości życia.
  • 2003 - specjalizacja z chirurgii plastycznej
  • 1997 - stopień naukowy doktora nauk medycznych z zakresu anatomii, na podstawie rozprawy pod tytułem: Ocena anatomiczna wybranych postaci z obrazu Hansa Memlinga "Sąd Ostateczny"
  • 1996 - specjalizacja z chirurgii ogólnej
  • 1993 - zatrudniony w Klinice Chirurgii Plastycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na stanowisku Adiunkta
  • 1993 - studia na Wydziale Lekarskim Akademi Medycznej w Gdańsku

  STAŻE ZAGRANICZNE
  • 1992 - Facial Institute Toronto, Kanada
  • 1998 - 2000 Department of Plastic and Reconstructive Surgery, the Cleveland Clinc Foundation, Cleveland Ohio, USA

  CZŁONKOSTWO W STOWARZYSZENIACH
  • PTChPRiE - Polskie Towarzystwo Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej
  • ESPRAS - Europejskie Towarzystwo Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej
  • ISPRAS - Międzynarodowe Towarzystwo Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej

  Czynny udział w kongresach i zjazdach z zakresu chirurgii plastycznej i estetycznej w kraju i zagranicą. Członek rad naukowych i komitetów organizacyjnych sympozjów z zakresu leczenia chorób piersi.
powrót na górę strony

powrót na górę strony

 • dr hab. n. med. Agnieszka Kołacińska, prof. nadzw. UM w Łodzi

 • Profesor chirurgii na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oraz w Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi. Laureatka nagród Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej (ESSO) oraz Europejskiego Towarzystwa Specjalistów Chorób Piersi (EUSOMA). Chirurgii uczyła się na 4 kontynentach: Europie, Azji, Ameryce Północnej oraz Południowej: w Europejskim Instytucie Onkologii w Mediolanie, Włochy; Uniwersytecie we Florencji; Narodowym Instytucie Raka w Amsterdamie, Holandii; Instytucie Onkologii w Tokio; Klinice Mayo, Rochester, USA; Centrum Onkologii Memorial Sloan Kettering w Nowym Jorku oraz Klinice Chirurgii Plastycznej Uniwersytetu w Rio de Janeiro w Brazylii. Egzaminatorka Europejskiego Egzaminu w zakresie Chirurgii Piersi. Członkini Zarządu Głównego ESSO. Przewodniczy z ramienia ESSO pracom Europejskiego Komitetu Doradczego Pacjentów Onkologicznych (Patient Advisory Committee@ESSO). Aktywnie uczestniczy w akcjach charytatywnych dla Chorych na raka piersi.
powrót na górę strony

 • dr n. med. Andrzej Krajewski


  • Ordynator Zachodniopomorskiego Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej w Gryficach.
  • Prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń.
  • Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej Rekonstrukcyjnej i Estetycznej.
  • Członek European Burn Association (EBA).
  • Przewodniczący zespołu ekspertów kształcenia podyplomowego w dziedzinie chirurgii plastycznej.

  • Od 1999 roku zajmuje się rekonstrukcyjną chirurgią piersi, stosując pełen wachlarz metod operacyjnych (TRAM, LD, Expanderoprotezy, profilaktyczną amputacją piersi z jednoczasową rekonstrukcją).

   W czasie ostatnich 20 lat praktyki wykonał ponad 7000 zabiegów rekonstrukcji piersi różnymi technikami.

   Organizator cyklicznych konferencji naukowych w dziedzinie oparzeń.

   Główny szkolący podczas warsztatów w dziedzinie chirurgii plastycznej - w zakresie rekonstrukcji piersi.

   Kierownik specjalizacji z chirurgii plastycznej.
powrót na górę strony

 • dr n. med. Lubomir Lembas
 • specjalista chirurgii plastycznej i ogólnej

  Członek: Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej
  i Estetycznej, Europejskiego i Światowego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej.

  Doświadczenie zawodowe:
  • Od 2011 – Szpital LuxMed.
  • 2006–2013 – Klinika Chirurgii Plastycznej Dr A. Sankowskiego.
  • 2001–2009 – Adiunkt w Klinice Chirurgii Plastycznej CMKP w Warszawie.
  • 1991–2001 – Asystent, a później adiunkt Kliniki Chirurgii Ogólnej CMKP
   w Warszawie.

  Wykształcenie:
  • 2005 – uzyskanie tytułu specjalisty chirurgii plastycznej.
  • 1999 – uzyskanie tytułu specjalisty chirurgii ogólnej.
  • 1997 – uzyskanie tytułu doktora nauk medycznych, nadanego przez Radę Naukową Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Lekarzy.
  • 1994 – uzyskanie tytułu: chirurg.
  • 1991 – uzyskanie tytułu: lekarz medycyny – Akademia Medyczna w Warszawie.

  Dydaktyka:
  • 1989–2001 – założyciel, przewodniczący a później opiekun Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice Chirurgii Ogólnej CMKP w Warszawie.
  • 2001–2008 – opiekun Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice Chirurgii Plastycznej CMKP.
  • 2001–2008 – nauczyciel akademicki w zakresie chirurgii plastycznej i ogólnej w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego Lekarzy w Warszawie.
  • Od 2011 – wykładowca z zakresu chirurgii plastycznej na Wydziale Kosmetologii dla Lekarzy na Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach.
  • 2008–2012 – krajowy i międzynarodowy konsultant medyczny firmy Q-med. w dziedzinie Macrolane.
  • Od 2008 – krajowy i międzynarodowy konsultant medyczny firmy Allergan w dziedzinie implantów piersi.
  • Od 2012 – krajowy i międzynarodowy konsultant medyczny firmy Croma Pharma w dziedzinie nici Happy Lift
  • Autor i współautor licznych publikacji z zakresu chirurgii ogólnej i plastycznej.
  • Nagroda zespołowa za osiągnięcia dydaktyczne w 2003 roku. 27.10.2004. Przyznana przez Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego;

  Szczególne zainteresowanie zawodowe:
  • Chirurgia plastyczna twarzy i piersi.
  • Chirurgia plastyczna / rekonstrukcyjna powłok jamy brzusznej.

  Hobby: sport, szczególnie piłka nożna
powrót na górę strony

 • dr n. med. Sylwia Lipko-Godlewska


 • Specjalista dermatolog-wenerolog z kilkunastoletnią praktyką zawodową oraz wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
powrót na górę strony

powrót na górę strony

 • prof. dr hab. n. med. Zbigniew Nowecki

  • Kierownik Kliniki Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie,
  • mazowiecki konsultant wojewódzki w dziedzinie Chirurgii Onkologicznej
powrót na górę strony