LUBELSKIE FORUM CHIRURGII PIERSI 2019, Lublin 14-15 czerwca 2019

WYKŁADOWCY • dr n. med. Marek Budner (Niemcy)  • Naczelny Lekarz Kliniki Chorób Kobiecych i Położnictwa oraz Breast Unit
   w Hellios Klinikum Bad Saarow w Niemczech
powrót na górę strony

 • dr hab. n. med. Jerzy Jankau

 • KWALIFIKACJE
  • 2015 - stanowisko ordynatora oddziału chirurgii plastycznej UCK, GUMed
  • 2015 - 2017 - członek zarządu PTChPRiE
  • 2012 - stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych na podstawie rozprawy pod tytułem: Obiektywizacja oceny odległych wyników rekonstrukcyjnych u pacjentek po amputacji piersi: porównanie dwóch metod chirurgicznych opartych na zastosowaniu tkanek własnych lub implantów ze szczególnym uwzględnieniem jakości życia.
  • 2003 - specjalizacja z chirurgii plastycznej
  • 1997 - stopień naukowy doktora nauk medycznych z zakresu anatomii, na podstawie rozprawy pod tytułem: Ocena anatomiczna wybranych postaci z obrazu Hansa Memlinga "Sąd Ostateczny"
  • 1996 - specjalizacja z chirurgii ogólnej
  • 1993 - zatrudniony w Klinice Chirurgii Plastycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na stanowisku Adiunkta
  • 1993 - studia na Wydziale Lekarskim Akademi Medycznej w Gdańsku

  STAŻE ZAGRANICZNE
  • 1992 - Facial Institute Toronto, Kanada
  • 1998 - 2000 Department of Plastic and Reconstructive Surgery, the Cleveland Clinc Foundation, Cleveland Ohio, USA

  CZŁONKOSTWO W STOWARZYSZENIACH
  • PTChPRiE - Polskie Towarzystwo Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej
  • ESPRAS - Europejskie Towarzystwo Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej
  • ISPRAS - Międzynarodowe Towarzystwo Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej

  Czynny udział w kongresach i zjazdach z zakresu chirurgii plastycznej i estetycznej w kraju i zagranicą. Członek rad naukowych i komitetów organizacyjnych sympozjów z zakresu leczenia chorób piersi.
powrót na górę strony

 • dr hab. n. med. Agnieszka Kołacińska, prof. nadzw. UM w Łodzi

 • Profesor chirurgii na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oraz w Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi. Laureatka nagród Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej (ESSO) oraz Europejskiego Towarzystwa Specjalistów Chorób Piersi (EUSOMA). Chirurgii uczyła się na 4 kontynentach: Europie, Azji, Ameryce Północnej oraz Południowej: w Europejskim Instytucie Onkologii w Mediolanie, Włochy; Uniwersytecie we Florencji; Narodowym Instytucie Raka w Amsterdamie, Holandii; Instytucie Onkologii w Tokio; Klinice Mayo, Rochester, USA; Centrum Onkologii Memorial Sloan Kettering w Nowym Jorku oraz Klinice Chirurgii Plastycznej Uniwersytetu w Rio de Janeiro w Brazylii. Egzaminatorka Europejskiego Egzaminu w zakresie Chirurgii Piersi. Członkini Zarządu Głównego ESSO. Przewodniczy z ramienia ESSO pracom Europejskiego Komitetu Doradczego Pacjentów Onkologicznych (Patient Advisory Committee@ESSO). Aktywnie uczestniczy w akcjach charytatywnych dla Chorych na raka piersi.
powrót na górę strony

 • dr n. med. Andrzej Krajewski


  • Ordynator Zachodniopomorskiego Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej w Gryficach.
  • Prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń.
  • Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej Rekonstrukcyjnej i Estetycznej.
  • Członek European Burn Association (EBA).
  • Przewodniczący zespołu ekspertów kształcenia podyplomowego w dziedzinie chirurgii plastycznej.

  • Od 1999 roku zajmuje się rekonstrukcyjną chirurgią piersi, stosując pełen wachlarz metod operacyjnych (TRAM, LD, Expanderoprotezy, profilaktyczną amputacją piersi z jednoczasową rekonstrukcją).

   W czasie ostatnich 20 lat praktyki wykonał ponad 7000 zabiegów rekonstrukcji piersi różnymi technikami.

   Organizator cyklicznych konferencji naukowych w dziedzinie oparzeń.

   Główny szkolący podczas warsztatów w dziedzinie chirurgii plastycznej - w zakresie rekonstrukcji piersi.

   Kierownik specjalizacji z chirurgii plastycznej.
powrót na górę strony

 • dr n. med. Sylwia Lipko-Godlewska


 • Specjalista dermatolog-wenerolog z kilkunastoletnią praktyką zawodową oraz wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
powrót na górę strony

powrót na górę strony

 • prof. dr hab. n. med. Zbigniew Nowecki

  • Kierownik Kliniki Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie,
  • mazowiecki konsultant wojewódzki w dziedzinie Chirurgii Onkologicznej
powrót na górę strony