LUBELSKIE FORUM CHIRURGII PIERSI 2022, 2-3 grudnia 2022, Lublin

WYKŁADOWCY


 • dr hab. n. med. Diana Hodorowicz-Zaniewska

 • Specjalista chirurgii ogólnej (2008), onkologicznej (2011) i plastycznej (2021).
  W roku 2007 uzyskała stopień doktora nauk medycznych w oparciu o dysertację pt. „Przydatność insulinopodobnych czynników wzrostu i ich białek wiążących do oceny wyników leczenia chorych z rakiem jelita grubego", wykonaną pod kierunkiem promotora prof. Tadeusza Popieli, wyróżnioną przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej oraz Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauk I nagrodą za najlepszą pracę doktorską z dziedziny medycyny klinicznej zabiegowej.
  W 2020 roku, na podstawie dotychczasowego dorobku naukowego i cyklu publikacji pt. „Diagnostyka i leczenie zmian o niepewnym charakterze biologicznym (B3) gruczołu piersiowego na drodze biopsji gruboigłowej wspomaganej próżnią” otrzymała stopień doktora habilitowanego nauk medycznych.
  Jej głównym obszarem działalności jest senologia. Specjalizuje się w diagnostyce chorób gruczołu piersiowego, szczególnie małoinwazyjnych technikach biopsyjnych, operacjach onkoplastycznych i rekonstrukcyjnych piersi.
  Na co dzień pracuje w Klinice Chirurgii Ogólnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie i w Uniwersyteckim Centrum Leczenia Chorób Piersi, gdzie pełni funkcję Kierownika Ośrodka. Jest również nauczycielem akademickim I Katedry Chirurgii Ogólnej Wydziału Lekarskiego UJCM. Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji naukowych, rozdziałów w książkach oraz komunikatów zjazdowych, szkoleniowiec i egzaminator ultrasonografii piersi z ramienia Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników.
  Jest członkiem Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastyczne, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Stowarzyszenia im. L.Rydygiera, European Society of Surgery (ESS), Senologic International Society (SIS) oraz członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa do Badań nad Rakiem Piersi.
powrót na górę strony

 • dr hab. n. med. Jerzy Jankau

 • KWALIFIKACJE
  • 2019 - stanowisko kierownika Kliniki Chirurgii Plastycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
  • 2018 - konsultanta w specjalności chirurgia plastyczna dla województwa pomorskiego
  • 2015 - stanowisko ordynatora oddziału chirurgii plastycznej UCK, GUMed
  • 2015 - 2017 - członek zarządu PTChPRiE
  • 2012 - stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych na podstawie rozprawy pod tytułem: Obiektywizacja oceny odległych wyników rekonstrukcyjnych u pacjentek po amputacji piersi: porównanie dwóch metod chirurgicznych opartych na zastosowaniu tkanek własnych lub implantów ze szczególnym uwzględnieniem jakości życia.
  • 2003 - specjalizacja z chirurgii plastycznej
  • 1997 - stopień naukowy doktora nauk medycznych z zakresu anatomii, na podstawie rozprawy pod tytułem: Ocena anatomiczna wybranych postaci z obrazu Hansa Memlinga "Sąd Ostateczny"
  • 1996 - specjalizacja z chirurgii ogólnej
  • 1993 - zatrudniony w Klinice Chirurgii Plastycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na stanowisku Adiunkta
  • 1993 - studia na Wydziale Lekarskim Akademi Medycznej w Gdańsku

  STAŻE ZAGRANICZNE
  • 1992 - Facial Institute Toronto, Kanada
  • 1998 - 2000 Department of Plastic and Reconstructive Surgery, the Cleveland Clinc Foundation, Cleveland Ohio, USA

  CZŁONKOSTWO W STOWARZYSZENIACH
  • PTChPRiE - Polskie Towarzystwo Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej
  • ESPRAS - Europejskie Towarzystwo Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej
  • ISPRAS - Międzynarodowe Towarzystwo Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej

  Czynny udział w kongresach i zjazdach z zakresu chirurgii plastycznej i estetycznej w kraju i zagranicą. Członek rad naukowych i komitetów organizacyjnych sympozjów z zakresu leczenia chorób piersi.
powrót na górę strony

 • dr n. med. Karolina Donocik

 • Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na wydziale lekarskim, gdzie ukończyła również studia doktoranckie, uzyskując tytuł doktora nauk medycznych. W 2012 roku uzyskała tytuł specjalisty chirurgii ogólnej, trzy lata później tytuł specjalisty chirurgii onkologicznej, a w 2022 roku tytuł specjalisty chirurgii plastycznej.

  Nieustannie zgłębia swoją wiedzę i doświadczenie na licznych międzynarodowych i krajowych konferencjach, warsztatach i stażach. Stale doskonali własny warsztat chirurgiczny - odbyła między innymi staże zagraniczne w: The Ohio State University Hispitals w Columbus –  Dr W. Scott Melvin, Helios Klinikum Bad Saarow – Dr Marek Budner. Universit?ts-Frauenklinik Greifswald – prof. Ralf Ohlinger, Sana Kliniken Dusseldorf – Christopher Andree, Sloan Memorial Kattering Cancer New York – Bobak Mehrara, Sloan Memorial Kattering Cancer New York – Peter Cordeiro, Beverly Hills Center Clinic – dr Ben Talei. Jest autorem i współautorem polskich i zagranicznych artykułów oraz doniesień naukowych z zakresu podstawowych nauk biomedycznych, chirurgii ogólnej, onkologicznej i rekonstrukcyjnej. Pracuje w Klinice Chirurgii Plastycznej Dr Szczyt – Charytonowicz i Ośrodku Medycznym Tommed.
powrót na górę strony

 • dr n. med. Małgorzata Kolenda

 • Absolwentka Akademii Medycznej (obecnie Uniwersytetu Medycznego)
  w Poznaniu w 1995 roku. Specjalista chirurgii plastycznej oraz specjalista chirurgii ogólnej współpracujący z Kliniką Kolasiński od 1994 roku.

  Swoje doświadczenie i wiedzę w zakresie chirurgii ogólnej zdobywała
  w oddziale chirurgicznym Szpitala im. Franciszka Raszei w Poznaniu,
  gdzie w 2000 roku obroniła pracę doktorską z zakresu chirurgii trzustki
  oraz w 2003 roku ukończyła specjalizację z chirurgii ogólnej. Natomiast specjalizację z chirurgii plastycznej uzyskała po kilkuletnim szkoleniu
  w Klinice Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej w Szpitalu Uniwersyteckim im. Jurasza w Bydgoszczy.

  W swojej praktyce wykonała bardzo wiele zabiegów z dziedziny chirurgii estetycznej i rekonstrukcyjnej. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zabiegów przeszczepów włosów, chirurgii estetycznej twarzy, piersi i ciała.

  Odbyła liczne szkolenia w Polsce, Europie i Stanach Zjednoczonych z zakresu chirurgii odtwórczej włosów, chirurgii piersi i chirurgii estetycznej twarzy.
powrót na górę strony

 • dr n. med. Andrzej Krajewski

 • Kierownik - Zachodniopomorskiego Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej, Szpital Specjalistyczny MEDICAM Gryfice

  Właściciel - Kliniki Krajewscy, Kliniki Chirurgii Plastycznej i Medycyny Estetycznej w Kołobrzegu i Rzęskowie

  Chirurg plastyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie leczenia oparzeń oraz chirurgii plastycznej, rekonstrukcyjnej i estetycznej. Kierownik specjalizacji z chirurgii plastycznej, Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń.
powrót na górę strony

 • dr n. med. Maciej Mazurek
powrót na górę strony

 • dr Rami Alshekh

 • Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Damaszku.
  Nostryfikację dyplomu uzyskał w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim.
  Doświadczenie zawodowe nabywał pracując jako asystent w 109 Szpitalu Wojskowym na oddziale Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej w Szczecinie oraz w Zachodniopomorskim Szpitalu Specjalistycznym „MEDICAM” na oddziale Chirurgii Plastycznej i Ciężkich Oparzeń w Gryficach, gdzie uzyskał tytuł specjalisty Chirurgii Plastycznej.

  Równocześnie nabierał praktykę z Chirurgii Plastycznej i Estetycznej
  w Prywatnym Centrum Chirurgii Plastycznej w Szczecinie.

  Doktor Rami wzbogaca swoje wiedzę uczestnicząc w różnych międzynarodowych sympozjach Chirurgii Plastycznej i Estetycznej. W szczególności pasjonuje się operacjami z zakresu Chirurgii Estetycznej Piersi oraz Modelowaniem Sylwetki, w których ma doświadczenie, poparte dużą ilością wykonanych zabiegów.
powrót na górę strony