LUBELSKIE FORUM CHIRURGII PIERSI 2022, 2-3 grudnia 2022, Lublin

INFORMACJA WSTĘPNA

Prof. Jerzy Jankau i dr n. med. Maciej Kuczyński zapraszają uprzejmie na kolejną edycję Lubelskiego Forum Chirurgii Piersi w dniach 26-27 maja 2023 r.