LUBELSKIE FORUM CHIRURGII PIERSI 2022, 2-3 grudnia 2022, Lublin

PATRONAT

  • Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej
  • Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej
Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej   Polskie Towarzystwo Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej