LUBELSKIE FORUM CHIRURGII PIERSI 2021, Lublin 10-11 grudnia 2021

INFORMACJA WSTĘPNA

Prof. Jerzy Jankau i dr Maciej Kuczyński zapraszają uprzejmie na kolejną edycję Lubelskiego Forum Chirurgii Piersi w dniach 10-11 grudnia 2021 r.