LUBELSKIE FORUM CHIRURGII PIERSI 2021, Lublin 10-11 grudnia 2021

REJESTRACJA

UWAGA: Płatności "na miejscu" będą przyjmowane wyłącznie gotówką!

Koszt uczestnictwa w Konferencji / Warsztatach
DECYDUJE DATA DOKONANIA WPŁATY! do 14.11.2021 do 06.12.2021 od 07.12.2021
i na miejscu
Opłata podstawowa 1200 PLN 1400 PLN 1600 PLN
Członkowie PTChPRiE, PTChO 1000 PLN 1200 PLN 1400 PLN
Członkowie kandydaci
PTChPRiE (rezydenci)
700 PLN 900 PLN 1100 PLN
Studenci medycyny
(wymagany nr indeksu)
300 PLN 400 PLN 500 PLN
Koszt uczestnictwa osoby towarzyszącej w kolacji - 200 PLN.

Wypełniony i podpisany formularz wraz z kopią dowodu wpłaty prosimy przesłać faksem,
e-mailem lub pocztą na adres:

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI
Ośrodek Chirurgii Plastycznej Dr. Macieja Kuczyńskiego,
20-950 Lublin, ul. Jaczewskiego 2
faks: 81 718 45 35

 

W razie pytań prosimy o kontakt z Panią Magdaleną Fijałkowską:
tel. kom. +48 601 675 661


pobierz formularz zgłoszeniowy    >> pobierz formularz zgłoszeniowy <<


Do otwarcia pliku (.pdf) potrzebny jest program Adobe Reader.
Pobierz Adobe Acrobat Reader Można go pobrać stąd: