LUBELSKIE FORUM CHIRURGII PIERSI 2021, Lublin 10-11 grudnia 2021

PATRONAT

  • Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej
  • Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej
Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej   Polskie Towarzystwo Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej