LUBELSKIE FORUM CHIRURGII PIERSI 2019, Lublin 14-15 czerwca 2019

WYKŁADOWCY • dr n. med. Marek Budner (Niemcy)


  • Chief Consultant Breast Surgeon and Gynecologist, Breast Unit and Gynecology Clinic, Bad Saarow, Helios Klinikum, Germany.
  • Numerous fellowships in Poland, Germany and Brazil - Dept of Plastic Surgery, Campinas, Sao Paulo.
  • Organizer of the „Disease and plastic surgery of the female breast” conference 1991-1999, Stralsund Gynecology Clinic, Germany.
  • Member of the Executive Committee of the North Germany Society of Gynecology and Obstetrics.
powrót na górę strony

 • dr n. med. Karolina Donocik

 • Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na Wydziale Lekarskim, gdzie ukończyła również studia doktoranckie, uzyskując tytuł doktora nauk medycznych. W 2012 roku uzyskała tytuł specjalisty chirurgii ogólnej, a trzy lata później tytuł specjalisty chirurgii onkologicznej. Obecnie w trakcie specjalizacji z chirurgii plastycznej.

  Dr n. med. Karolina Donocik jest członkiem zespołu Breast Unit przy Centrum Onkologii – Instytut w Gliwicach. Nieustannie zgłębia swoją wiedzę i doświadczenie na licznych międzynarodowych i krajowych konferencjach, warsztatach i stażach. Stale doskonali własny warsztat chirurgiczny - odbyła między innymi staże zagraniczne w: The Ohio State University Hispitals w Columbus – Dr W. Scott Melvin, Helios Klinikum Bad Saarow – Dr Marek Budner. Universitäts-Frauenklinik Greifswald – prof. Ralf Ohlinger, Sana Kliniken Dusseldorf – Christopher Andree, Sloan Memorial Kettering Cancer New York – Babak Mehrara. Jest autorem i współautorem polskich i zagranicznych artykułów oraz doniesień naukowych z zakresu podstawowych nauk biomedycznych, chirurgii ogólnej, onkologicznej i rekonstrukcyjnej. Pracuje w Klinice Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej, Centrum Onkologii - Instytut w Gliwicach.
powrót na górę strony

 • dr med. Janis Gilis (Łotwa)

 • WORK EXPERIENCE
  • 1992 – present
   Dr.med Janis Gilis Private Clinic of Plastic Surgery, Riga, Latvia
   Owner and senior plastic surgeon
  • 2000 – present
   P.Stradins Medical College of the University of Latvia, Jurmala, Latvia
   Lecturer in aesthetic and reconstructive surgery courses
  • 1988 – 1997
   Riga 7th Hospital, Department of Microsurgery, Riga, Latvia
   Plastic surgeon
  • 1986 – 1988
   All Union Surgery Center, Moscow, Russia
   Residency in Plastic and reconstructive surgery
  • 1985 – 1986
   Riga 7th Hospital, Department of Microsurgery, Riga, Latvia
   Clinical internship in general surgery

  PARTICIPATION IN PROFESSIONAL ORGANIZATIONS
  • President of Latvian Association of Plastic Surgeons (LPKA)
  • Chairman of the board of the Certification council at Latvian Association of Plastic Surgeons (LPKA)
  • Member of the American Society for Aesthetic Plastic Surgery (ASAPS)
  • Member of International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS)
  • Member of Baltic Association for Maxillofacial and Plastic Surgery (BAMPS)
  • Member of European Association of Aesthetical Laser Surgery (ESLAS)
  • Member of Latvian Medical Association (LAB)
  • Member if the International Confederation for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Sugery (IPRAS)
  • Nominated Representative from Latvia to International Committee for Quality Assurance, Medical Technologies and Devices in Plastic Surgery (IQUAM)

  EDUCATION
  • 1992 Latvian Academy of Medicine
   Granted a Scientific Degree – Doctor of Medicine (Dr.med)
  • 1991 – 1992 Toronto Western hospital, Toronto, Canada
   Post-graduate educational course in plastic, reconstructive and hand surgery
  • 1986 – 1988 All Union Surgery Center, Moscow, Russia
   Residency in Plastic and Reconstructive Microsurgery
  • 1986 – 1988 All Union Surgery Center, Microsurgery department, Moscow, Russia
   Scientific research work and thesis completed for the Scientific Degree on microsurgical treatment of male infertility
  • 1985 – 1986 Riga 7th Hospital, Department of Microsurgery, Riga, Latvia
   Clinical internship in general surgery
  • 1979 – 1985 Riga Stradins’ University (former Riga Medical Institute)
   Degree of Medical Doctor

  Information about publications, referates, directed courses, attended congresses and courses are available upon your request.
powrót na górę strony

 • dr med. Mazen Hagouan (Niemcy)


 • As Assistant Professor of the Medical Faculty of the Heinrich Heine University of Düsseldorf Mazen Hagouan is giving lectures on the topic of breast reconstruction and in the area of conflict between aesthetic and ethic in plastic surgery.

  Dr. med. Mazen Hagouan graduated at the University of Cologne and was working in the major departments of plastic surgery in Germany. Following an internship at Prof. Steinau in Bochum he is now senior consultant in the Department of Plastic and Aesthetic Surgery in Düsseldorf Gerresheim, Prof. Andree. He is working in the subject of reconstructive breast surgery for the last 10 years and is specialized in the free tissue transfer and Lipofilling procedures. In cooperation with the University of Bochum the main resarch topic is on praeadipocyts and its proliferation on Breast Cancer Cells.

  In the field of Aesthetic Surgery he is performing national and international Masterclasses in the subject of facial rejunivation.
powrót na górę strony

 • dr hab. n. med. Jerzy Jankau

 • KWALIFIKACJE
  • 2015 - stanowisko ordynatora oddziału chirurgii plastycznej UCK, GUMed
  • 2015 - 2017 - członek zarządu PTChPRiE
  • 2012 - stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych na podstawie rozprawy pod tytułem: Obiektywizacja oceny odległych wyników rekonstrukcyjnych u pacjentek po amputacji piersi: porównanie dwóch metod chirurgicznych opartych na zastosowaniu tkanek własnych lub implantów ze szczególnym uwzględnieniem jakości życia.
  • 2003 - specjalizacja z chirurgii plastycznej
  • 1997 - stopień naukowy doktora nauk medycznych z zakresu anatomii, na podstawie rozprawy pod tytułem: Ocena anatomiczna wybranych postaci z obrazu Hansa Memlinga "Sąd Ostateczny"
  • 1996 - specjalizacja z chirurgii ogólnej
  • 1993 - zatrudniony w Klinice Chirurgii Plastycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na stanowisku Adiunkta
  • 1993 - studia na Wydziale Lekarskim Akademi Medycznej w Gdańsku

  STAŻE ZAGRANICZNE
  • 1992 - Facial Institute Toronto, Kanada
  • 1998 - 2000 Department of Plastic and Reconstructive Surgery, the Cleveland Clinc Foundation, Cleveland Ohio, USA

  CZŁONKOSTWO W STOWARZYSZENIACH
  • PTChPRiE - Polskie Towarzystwo Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej
  • ESPRAS - Europejskie Towarzystwo Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej
  • ISPRAS - Międzynarodowe Towarzystwo Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej

  Czynny udział w kongresach i zjazdach z zakresu chirurgii plastycznej i estetycznej w kraju i zagranicą. Członek rad naukowych i komitetów organizacyjnych sympozjów z zakresu leczenia chorób piersi.
powrót na górę strony

 • dr hab. n. med. Agnieszka Kołacińska, prof. nadzw. UM w Łodzi

 • Profesor chirurgii na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oraz w Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi. Laureatka nagród Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej (ESSO) oraz Europejskiego Towarzystwa Specjalistów Chorób Piersi (EUSOMA). Chirurgii uczyła się na 4 kontynentach: Europie, Azji, Ameryce Północnej oraz Południowej: w Europejskim Instytucie Onkologii w Mediolanie, Włochy; Uniwersytecie we Florencji; Narodowym Instytucie Raka w Amsterdamie, Holandii; Instytucie Onkologii w Tokio; Klinice Mayo, Rochester, USA; Centrum Onkologii Memorial Sloan Kettering w Nowym Jorku oraz Klinice Chirurgii Plastycznej Uniwersytetu w Rio de Janeiro w Brazylii. Egzaminatorka Europejskiego Egzaminu w zakresie Chirurgii Piersi. Członkini Zarządu Głównego ESSO. Przewodniczy z ramienia ESSO pracom Europejskiego Komitetu Doradczego Pacjentów Onkologicznych (Patient Advisory Committee@ESSO). Aktywnie uczestniczy w akcjach charytatywnych dla Chorych na raka piersi.
powrót na górę strony

 • dr n. med. Andrzej Krajewski


  • Ordynator Zachodniopomorskiego Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej w Gryficach.
  • Prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń.
  • Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej Rekonstrukcyjnej i Estetycznej.
  • Członek European Burn Association (EBA).
  • Przewodniczący zespołu ekspertów kształcenia podyplomowego w dziedzinie chirurgii plastycznej.

  • Od 1999 roku zajmuje się rekonstrukcyjną chirurgią piersi, stosując pełen wachlarz metod operacyjnych (TRAM, LD, Expanderoprotezy, profilaktyczną amputacją piersi z jednoczasową rekonstrukcją).

   W czasie ostatnich 20 lat praktyki wykonał ponad 7000 zabiegów rekonstrukcji piersi różnymi technikami.

   Organizator cyklicznych konferencji naukowych w dziedzinie oparzeń.

   Główny szkolący podczas warsztatów w dziedzinie chirurgii plastycznej - w zakresie rekonstrukcji piersi.

   Kierownik specjalizacji z chirurgii plastycznej.
powrót na górę strony

 • dr Jarosław Krupa

 • Dr Jarosław Krupa jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Specjalizację z chirurgii ogólnej odbył w Centralnym Szpitalu Klinicznym WAM w Warszawie a następnie uzyskał stopień doktora nauk medycznych na podstawie badań na temat chirurgii mini-inwazyjnej i laparoskopowej. W 2004 roku rozpoczął pracę w Wielkiej Brytanii jako Senior Clinical Fellow w University College London Hospital a następnie od 2006 roku jako Oncoplastic Surgery Fellow w Royal Marsden Hospital w Londynie. W 2008 roku jako stypendysta Italian Cultural Institute odbył staż z chirurgii onkoplastycznej i rekonstrukcyjnej w Istituto Nazionale Tumori w Mediolanie. W 2009 uzyskał stanowisko Consultant Oncoplastic Breast Surgeon w University Hospitals of Leicester a w 2015 roku objął kierownictwo Kliniki Chirurgii Piersi. Od 2016 roku wykładowca akademicki (Honorary Lecturer) na uniwersytecie w Leicester (Department of Cancer Studies, The College of Medicine, Biological Sciences and Physiology) oraz Visiting Lecturer in De Montfort University (Faculty of Health and Life Sciences). Autor publikacji i współautor podręczników poświęconych chirurgii onkologicznej i rekonstrukcyjnej piersi.
powrót na górę strony

powrót na górę strony

 • prof. dr hab. n. med. Zbigniew Nowecki

  • Kierownik Kliniki Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie,
  • mazowiecki konsultant wojewódzki w dziedzinie Chirurgii Onkologicznej
powrót na górę strony

 • dr n. med. Piotr Rhone

 • EDUKACJA
  • 1984 r. – absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii
   Medycznej w Gdańsku
  • Egzaminy specjalizacyjne:
   1987 r. – I stopień w zakresie chirurgii ogólnej,
   1990 r. – II stopień w zakresie chirurgii onkologicznej,
   1995 r. – II stopień w zakresie chirurgii ogólnej.
  • 2005 r. tytuł doktora nauk medycznych.
  • 2014 r. studia podyplomowe "Zarządzanie w Ochronie
   Zdrowia" w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

  HISTORIA ZATRUDNIENIA
  • 1984 r. - rozpocząłem pracę w Oddziale Chirurgii Onkologicznej, który kolejno znajdował się w strukturach Woj. Szpitala Zespolonego, Państwowego Szpitala Klinicznego AM w Bydgoszczy, Szpitala Wojewódzkiego i Regionalnego Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
  • 1994 – 1999 r. pełniłem obowiązki Kierownika Bloku Operacyjnego Centrum Onkologii w Bydgoszczy, organizując tę jednostkę szpitala od podstaw.
  • 1999 - 2014 byłem starszym asystentem nowo utworzonego Oddziału Chorób Piersi, przemianowanego później na Oddział Kliniczny Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej.
  • 2014 – do chwili obecnej pełnię obowiązki koordynatora powyższego oddziału.
  • 2016 – 2017 - koordynowałem przygotowania Centrum Onkologii w Bydgoszczy do akredytacji Senologic International Society i po uzyskaniu akredytacji w sierpniu 2017 roku pełnię funkcję koordynatora Breast Cancer Unit'u w Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
powrót na górę strony

 • dr n. med. Rafał Ulczok

 • Od 2008 zatrudniony w Klinice Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej Centrum Onkologii - Instytucie w Gliwicach. Odbył staże zagraniczne w Helios Klinikum w Bad Saarow 2014 i 2018, Sana Kliniken Dusseldorf 2017 i 2018, Medizin Univeristat Greifswald 2018, Memorial Sloan Kettering Cancer Center New York 2019.

  Współautor 18 publikacji w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych. W 2009 roku nagrodzony Best Poster Award na 58 Międzynarodowym kongresie Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej i Sercowej. W 2014 otrzymał nagrodę zespołową Best Case na międzynarodowym zjeździe American Society of Reconstructive and Microvascular Surgery za najlepszy na świecie zabieg rekonstrukcyjny w 2013 (pierwszy na świecie przeszczep twarzy wykonany ze wskazań życiowych).

  W 2014 został odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Srebrnym Krzyżem Zasługi, za wybitne zasługi na rzecz rozwoju transplantologii i medycyny rekonstrukcyjnej w Polsce. W 2015 uhonorowany najwyższym odznaczeniem Śląskiej Izby Lekarskiej - Wawrzynem Lekarskim.
powrót na górę strony