LUBELSKIE FORUM CHIRURGII PIERSI 2019, Lublin 14-15 czerwca 2019

PATRONAT

  • Konsultanta Krajowego w dziedzinie chirurgii plastycznej
  • Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej
  • Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej
Konsultant Krajowy w dziedzinie chirurgii plastycznej   Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej   Polskie Towarzystwo Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej