LUBELSKIE FORUM CHIRURGII PIERSI 2019, Lublin 14-15 czerwca 2019

INFORMACJA WSTĘPNA

Prof. Jerzy Jankau i dr Maciej Kuczyński zapraszają uprzejmie na kolejną edycję Lubelskiego Forum Chirurgii Piersi w dniach 14-15 czerwca 2019 r.