Międzynarodowe Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe
"ASYMETRIA TWARZY – ETIOLOGIA, DIAGNOSTYKA, LECZENIE"


Lublin, 16 listopada 2013 r. (sobota)

INFORMACJA WSTĘPNA

Szanowni Państwo,

Kontynuując dobrą tradycję jesiennych spotkań naukowych w Lublinie, gromadzących specjalistów chirurgii szczękowej, stomatologicznej i plastycznej, a także stomatologii i ortodoncji, jako organizator, zapraszam serdecznie do udziału w Międzynarodowym Sympozjum Naukowo-Szkoleniowym „ASYMETRIA TWARZY – ETIOLOGIA, DIAGNOSTYKA, LECZENIE”, które odbędzie się w sobotę, 16 listopada 2013 r.

Odpowiedzialni za stronę naukową konferencji dr n. med. Maciej Jagielak i dr hab. n. med. Mansur Rahnama, prof. nadzw. UM w Lublinie, wybrali do tegorocznej edycji lubelskiego sympozjum następujące tematy:

  • ankylozy stawu skroniowo-żuchwowego
  • deformacje porozszczepowe – rozszczep właściwy twarzy
  • zespoły łuków skrzelowych /zespół Goldenhara/
  • wady przerostowe szkieletu twarzy
  • współpraca interdyscyplinarna

Udział zaproszonych gości, m.in.: prof. dr. hab. n. med. dr. h.c. Kazimierza Kobusa, prof. dr. hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowskiej, dr. hab. n. med. Bogusława Antoszewskiego, prof. nadzw. UM w Łodzi, dr. n. med. Katarzyny Kobus-Zaleśnej, dr. n. med. Izabelli Dunin-Wilczyńskiej, dr. n. med. Klaudiusza Łuczaka, dr. Joel Defrancq, dr. Lieven Renier, dr. Krzysztofa Dowgierda, gwarantuje najwyższą wartość naukową naszego spotkania.

Patronat Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej
i Estetycznej
, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej oraz Konsultanta Krajowego w dziedzinie chirurgii plastycznej – prof. dr. hab. n. med. Jerzego Strużyny, potwierdzają wartość edukacyjną sympozjum.

Sprawdzona od lat na naszych spotkaniach formuła bezpośredniej, aktywnej dyskusji z prelegentami pozwoli uczestnikom na uzyskanie praktycznych rozwiązań do zastosowania w codziennej pracy.

Mam nadzieję, że listopadowa aura okaże się łaskawa i nie przeszkodzi Państwu
w dotarciu do Lublina.

                                                   Do zobaczenia w Lublinie,

dr Maciej Kuczyński
PRZEWODNICZĄCY
KOMITETU ORGANIZACYJNEGO