Międzynarodowe Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe
"ASYMETRIA TWARZY – ETIOLOGIA, DIAGNOSTYKA, LECZENIE"


Lublin, 16 listopada 2013 r. (sobota)

PROGRAM KONFERENCJI

930 – 940 Otwarcie obrad

940 – 1020 prof. dr hab. n. med. dr h. c. Kazimierz Kobus (Polanica Zdrój),
dr n. med. Katarzyna Kobus-Zaleśna (Polanica Zdrój)
„Asymetrie twarzy – wybrane zagadnienia. Punkt widzenie chirurga plastycznego
i ortodonty.”
1020 – 1035 dr hab. n. med. Bogusław Antoszewski, prof. nadzw. UM w Łodzi (Łódź),
dr hab. Elżbieta Żądzińska, prof. nadzw. UŁ (antropolog) (Łódź)
„Asymetria twarzy w obustronnym rozszczepie wargi i podniebienia.”
1035 – 1105 dr n. med. Dariusz Pituch (Lublin), dr Agata Pituch (Lublin),
dr hab. n. med. Mansur Rahnama, prof. nadzw. UM w Lublinie (Lublin)
„Dobór właściwych rozwiązań protetycznych w przebiegu utraty zębów i struktur podtrzymujących – współpraca interdyscyplinarna i aspekty chirurgiczne.”
1105 – 1125 dr n. med. Izabella Dunin-Wilczyńska (Lublin),
dr Iwona Mitura (Lublin), dr Anna Sękowska (Lublin)
„Leczenie ortodontyczne mało nasilonej asymetrii dolnego odcinka twarzy.”
1125 – 1145 dyskusja

1145 – 1215   przerwa śniadaniowa

1215 – 1245 prof. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowska (Lublin)
„Techniki obrazowania wad rozwojowych czaszki.”
1245 – 1315 dr Lieven Renier (Belgia)
„Facia asymmetry: is 3D planning helpful?”
1315 – 1355 dr Joel Defrancq (Belgia)
„The steriolythographic model. A bridge to surgical reflexion and creativity.”
1355 – 1415 dyskusja

1415 – 1500   przerwa obiadowa

1500 – 1525 dr Krzysztof Dowgierd (Olsztyn)
„Asymetrie twarzy i twarzoczaszki.”
1525 – 1540 dr n. med. Klaudiusz Łuczak (Wrocław), dr n. med. Wojciech Pawlak (Wrocław)
„Asymetria twarzy spowodowana hiperplazją wyrostka stawowego żuchwy; diagnostyka i leczenie operacyjne.”
1540 – 1555 dr n. med. Klaudiusz Łuczak (Wrocław), dr n. med. Wojciech Pawlak (Wrocław)
„Własne doświadczenie w leczeniu ankylozy stawu skroniowo-żuchwowego u dzieci
i dorosłych.”
1555 – 1610 dr n. med. Wojciech Pawlak (Wrocław)
„Asymetrie żuchwy – leczenie chirurgiczne.”
1610 – 1655 dr n. med. Maciej Jagielak (Warszawa)
„Strategia leczenia asymetrii twarzy – doświadczenia z 23 lat praktyki.”
1655 – 1715 dyskusja

1715 ZAKOŃCZENIE OBRAD
ORGANIZATOR PRZEWIDUJE TŁUMACZENIE SYMULTANICZNE
Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w programie konferencji.