Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
"CHIRURGIA PIERSI – POWIKŁANIA I LECZENIE"


Lublin, 20 kwietnia 2013 r. (sobota)

Komunikat: Szanowni Państwo, z przyczyn niezależnych od Organizatora (nagłe pogorszenie stanu zdrowia prelegenta), nie odbędzie się wykład prof. dr-a hab. n. med. Janusza Jaśkiewicza. Za zmianę i związane z nią przesunięcia w programie serdecznie przepraszamy.

PROGRAM KONFERENCJI

900 – 915 Otwarcie obrad
   
915 – 935 prof. dr hab. n. med. Janusz Piekarski
„Rzadkie nowotwory piersi, ewolucja leczenia, na co można sobie w tej chwili pozwolić
z oszczędzaniem piersi”
935 – 1010 prof. Axel-Mario Feller (Niemcy)
„Salvage procedures after complications in breast surgery”
1010 – 1030 dr n. med. Tadeusz Witwicki
„Powikłania w rekonstrukcji piersi przy stosowaniu płatów tkankowych”
1030 – 1040 dyskusja
1040 – 1100 przerwa śniadaniowa
   
1100 – 1120 prof. Axel-Mario Feller (Niemcy)
„Immediate breast reconstruction with autogenous tissue and postoperative radiation”
1120 – 1135 dr hab. n. med. Jerzy Jankau
„Ostry stan wikłający efekt estetyczny rekonstrukcji piersi uszypułowanym płatem TRAM”
1135 – 1205 prof. Axel-Mario Feller (Niemcy)
„Form stable devices in breast augmentation and reconstruction – gimmick or advantage?”
1205 – 1225 dr Artur Gromadziński
„Zastosowanie implantów piersi pokrytych pianką poliuretanową w leczeniu powikłań po implantacji protez piersi - doświadczenia własne”
1225 – 1235 dyskusja
1235 – 1245 Infinita Sp. z o.o. - wykład sponsorowany
„Ulterapia w praktyce chirurga plastycznego”
1245 – 1310 przerwa na lunch
   
1310 – 1340 dr Asko Salmi (Finlandia)
„Aesthetics in breast surgery”
1340 – 1400 dr n. med. Lubomir Lembas
„Asymetria piersi”
1400 – 1430 dr Hilkka Peltoniemi (Finlandia)
„Lipofilling of breasts by BEAULI method - experiences since 2008”
1430 – 1445 dr n. med. Wojciech Witkowski
„Problemy zgody poinformowanej – projekt dokumentu standardowego”
1445 – 1515 Piotr Jakubiec - Sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie
„Aspekty prawne uświadomionej zgody na zabieg w chirurgii piersi, błędy lekarskie w operacjach odtwórczych i estetycznych piersi – punkt widzenia sędziego”
1515 – 1540 dyskusja
1540 ZAKOŃCZENIE OBRAD
ORGANIZATOR PRZEWIDUJE TŁUMACZENIE SYMULTANICZNE
Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w programie konferencji.
   
1615 Zwyczajne Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej,
Rekonstrukcyjnej i Estetycznej
   
1930 SPOTKANIE TOWARZYSKIE we włoskiej restauracji „Atrium” (ul. Rynek 2) na Starym Mieście.
(bilet i identyfikator proszę zabrać ze sobą)
Sugerujemy strój nieformalny.          UWAGA DLA PAŃ: Ze względu na bruk – odradzamy szpilki.