LUBELSKIE FORUM CHIRURGII PIERSI 2020, Lublin 11-12 grudnia 2020

UWAGA! Zmiana miejsca obrad i terminu!

11-12 grudnia 2020 r.
Focus Hotel Premium Lublin (4*)
UWAGA! Dla uczestników konferencji specjalne stawki
na hasło "konferencja chirurgii piersi".

ul. Podzamcze 1, 20-126 Lublin, tel. +48 58 505 52 10
www.focushotels.plWYKŁADOWCY
powrót na górę strony

 • dr n. med. Sławomir Cieśla

 • Specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej. Nauczyciel akademicki. Wykładowca podczas konferencji, kursów i szkoleń specjalistycznych w zakresie chirurgii onkologicznej i plastycznej piersi. Odbył wiele staży naukowych w kraju i za granicą, m.in. w Niemczech (Kliniki Uniwersyteckie w Heidelbergu, Mainz, Frankfurcie nad Menem, Berlinie), Austrii, Stanach Zjednoczonych (Brown University – Providence) i Danii. Dwukrotny stypendysta Towarzystwa Chirurgów Niemieckich. Autor ponad 50 prac naukowych opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz współautor rozdziałów książek: „Breast reconstruction-current techniques“ (2012 r.) i „Chirurgiczne leczenie zmian nowotworowych piersi” - Biblioteka Chirurga Onkologa Tom 5 (2016 r.).

  W 2013 r. w Dworze Artusa w Gdańsku nagrodzony najwyższym wyróżnieniem czasopisma „Nowotwory” Journal of Oncology za pracę „Jednoczasowa rekonstrukcja piersi u chorych z rakiem”.

  Od wielu lat aktywnie propaguje zabiegi onkoplastyczne w zakresie piersi i skóry. Jest jednym z prekursorów jednoczasowych rekonstrukcji piersi u chorych po amputacji z powodu nowotworu.
powrót na górę strony

 • dr n. med. Karolina Donocik

 • Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na Wydziale Lekarskim, gdzie ukończyła również studia doktoranckie, uzyskując tytuł doktora nauk medycznych. W 2012 roku uzyskała tytuł specjalisty chirurgii ogólnej, a trzy lata później tytuł specjalisty chirurgii onkologicznej. Obecnie w trakcie specjalizacji z chirurgii plastycznej.

  Dr n. med. Karolina Donocik jest członkiem zespołu Breast Unit przy Centrum Onkologii – Instytut w Gliwicach. Nieustannie zgłębia swoją wiedzę i doświadczenie na licznych międzynarodowych i krajowych konferencjach, warsztatach i stażach. Stale doskonali własny warsztat chirurgiczny - odbyła między innymi staże zagraniczne w: The Ohio State University Hispitals w Columbus – Dr W. Scott Melvin, Helios Klinikum Bad Saarow – Dr Marek Budner. Universitäts-Frauenklinik Greifswald – prof. Ralf Ohlinger, Sana Kliniken Dusseldorf – Christopher Andree, Sloan Memorial Kettering Cancer New York – Babak Mehrara. Jest autorem i współautorem polskich i zagranicznych artykułów oraz doniesień naukowych z zakresu podstawowych nauk biomedycznych, chirurgii ogólnej, onkologicznej i rekonstrukcyjnej. Pracuje w Klinice Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej, Centrum Onkologii - Instytut w Gliwicach.
powrót na górę strony

 • dr Samir Ibrahim, specjalista chirurgii plastycznej • Specjalizuje się w Chirurgii Plastycznej i Estetycznej, Chirurgii Odtwórczej Włosów oraz Laserowej Ginekologii Estetycznej LVR

  Członek:
  • Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej
  • Międzynarodowego Towarzystwa Chirurgii Odtwórczej Włosów (ISHRS)
  • Amerykańskiego Instytutu Laserowej Ginekologii Estetycznej LVR
  oraz wielu towarzystw międzynarodowych.

  W ciągu dwudziestokilkuletniej kariery zawodowej dr Samir Ibrahim wykonał tysiące zabiegów chirurgii plastycznej, rekonstrukcyjnej, estetycznej i chirurgii odtwórczej włosów.

  Szkolił się i pracował ze światowej sławy specjalistami, pośród których można wymienić:
  chirurgia plastyczna:
  • prof. dr hab. dr h.c. Kazimierz Kobus w Polanicy Zdroju
  • prof. Michał Krauss w Warszawie
  chirurgia odtwórcza włosów:
  • prof. Paul M. Straub, Kalifornia, USA
  LVR, Ginekologia Estetyczna i Rekonstrukcyjna:
  • dr David Matlock, Beverly Hills Kalifornia, USA
  VASER LIPO – 3D & 4D High Definition Liposculpture (Liposukcja trójwymiarowa)
  • dr Alfredo Hoyos, Bogota, Kolumbia
  • dr John Millard, Denever, USA

  Dr Samir Ibrahim jest certyfikowanym trenerem technik liposukcji Vaser Lipo i Cool Lipo.
powrót na górę strony

 • dr hab. n. med. Jerzy Jankau

 • KWALIFIKACJE
  • 2015 - stanowisko ordynatora oddziału chirurgii plastycznej UCK, GUMed
  • 2015 - 2017 - członek zarządu PTChPRiE
  • 2012 - stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych na podstawie rozprawy pod tytułem: Obiektywizacja oceny odległych wyników rekonstrukcyjnych u pacjentek po amputacji piersi: porównanie dwóch metod chirurgicznych opartych na zastosowaniu tkanek własnych lub implantów ze szczególnym uwzględnieniem jakości życia.
  • 2003 - specjalizacja z chirurgii plastycznej
  • 1997 - stopień naukowy doktora nauk medycznych z zakresu anatomii, na podstawie rozprawy pod tytułem: Ocena anatomiczna wybranych postaci z obrazu Hansa Memlinga "Sąd Ostateczny"
  • 1996 - specjalizacja z chirurgii ogólnej
  • 1993 - zatrudniony w Klinice Chirurgii Plastycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na stanowisku Adiunkta
  • 1993 - studia na Wydziale Lekarskim Akademi Medycznej w Gdańsku

  STAŻE ZAGRANICZNE
  • 1992 - Facial Institute Toronto, Kanada
  • 1998 - 2000 Department of Plastic and Reconstructive Surgery, the Cleveland Clinc Foundation, Cleveland Ohio, USA

  CZŁONKOSTWO W STOWARZYSZENIACH
  • PTChPRiE - Polskie Towarzystwo Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej
  • ESPRAS - Europejskie Towarzystwo Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej
  • ISPRAS - Międzynarodowe Towarzystwo Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej

  Czynny udział w kongresach i zjazdach z zakresu chirurgii plastycznej i estetycznej w kraju i zagranicą. Członek rad naukowych i komitetów organizacyjnych sympozjów z zakresu leczenia chorób piersi.
powrót na górę strony

powrót na górę strony

 • prof. dr hab. n. med. Agnieszka Kołacińska

 • Profesor chirurgii na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oraz w Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi. Laureatka nagród Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej (ESSO) oraz Europejskiego Towarzystwa Specjalistów Chorób Piersi (EUSOMA). Chirurgii uczyła się na 4 kontynentach: Europie, Azji, Ameryce Północnej oraz Południowej: w Europejskim Instytucie Onkologii w Mediolanie, Włochy; Uniwersytecie we Florencji; Narodowym Instytucie Raka w Amsterdamie, Holandii; Instytucie Onkologii w Tokio; Klinice Mayo, Rochester, USA; Centrum Onkologii Memorial Sloan Kettering w Nowym Jorku oraz Klinice Chirurgii Plastycznej Uniwersytetu w Rio de Janeiro w Brazylii. Egzaminatorka Europejskiego Egzaminu w zakresie Chirurgii Piersi. Członkini Zarządu Głównego ESSO. Przewodniczy z ramienia ESSO pracom Europejskiego Komitetu Doradczego Pacjentów Onkologicznych (Patient Advisory Committee@ESSO). Aktywnie uczestniczy w akcjach charytatywnych dla Chorych na raka piersi.

 • dr Maciej Kuczyński


  • Specjalista I i II stopnia z chirurgii ogólnej
  • Specjalista w dziedzinie chirurgii plastycznej

  • Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej
  • Sekretarz polskiego oddziału ISAPS w latach 2006-2014
  • Konsultant wojewódzki w dziedzinie chirurgii plastycznej
   w latach 2001-2010
  • Stały biegły sądowy w zakresie chirurgii plastycznej przy Sądzie Okręgowym w Lublinie w latach 2005-2019, obecnie biegły sądowy ad-hoc
powrót na górę strony

 • dr n. med. Lubomir Lembas
 • specjalista chirurgii plastycznej i ogólnej

  Członek: Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej
  i Estetycznej, Europejskiego i Światowego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej.

  Doświadczenie zawodowe:
  • Od 2011 – Szpital LuxMed.
  • 2006–2013 – Klinika Chirurgii Plastycznej Dr A. Sankowskiego.
  • 2001–2009 – Adiunkt w Klinice Chirurgii Plastycznej CMKP w Warszawie.
  • 1991–2001 – Asystent, a później adiunkt Kliniki Chirurgii Ogólnej CMKP
   w Warszawie.

  Wykształcenie:
  • 2005 – uzyskanie tytułu specjalisty chirurgii plastycznej.
  • 1999 – uzyskanie tytułu specjalisty chirurgii ogólnej.
  • 1997 – uzyskanie tytułu doktora nauk medycznych, nadanego przez Radę Naukową Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Lekarzy.
  • 1994 – uzyskanie tytułu: chirurg.
  • 1991 – uzyskanie tytułu: lekarz medycyny – Akademia Medyczna w Warszawie.

  Dydaktyka:
  • 1989–2001 – założyciel, przewodniczący a później opiekun Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice Chirurgii Ogólnej CMKP w Warszawie.
  • 2001–2008 – opiekun Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice Chirurgii Plastycznej CMKP.
  • 2001–2008 – nauczyciel akademicki w zakresie chirurgii plastycznej i ogólnej w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego Lekarzy w Warszawie.
  • Od 2011 – wykładowca z zakresu chirurgii plastycznej na Wydziale Kosmetologii dla Lekarzy na Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach.
  • 2008–2012 – krajowy i międzynarodowy konsultant medyczny firmy Q-med. w dziedzinie Macrolane.
  • Od 2008 – krajowy i międzynarodowy konsultant medyczny firmy Allergan w dziedzinie implantów piersi.
  • Od 2012 – krajowy i międzynarodowy konsultant medyczny firmy Croma Pharma w dziedzinie nici Happy Lift
  • Autor i współautor licznych publikacji z zakresu chirurgii ogólnej i plastycznej.
  • Nagroda zespołowa za osiągnięcia dydaktyczne w 2003 roku. 27.10.2004. Przyznana przez Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego;

  Szczególne zainteresowanie zawodowe:
  • Chirurgia plastyczna twarzy i piersi.
  • Chirurgia plastyczna / rekonstrukcyjna powłok jamy brzusznej.

  Hobby: sport, szczególnie piłka nożna
powrót na górę strony

 • prof. dr hab. n. med. Zbigniew Nowecki

  • Kierownik Kliniki Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie,
  • mazowiecki konsultant wojewódzki w dziedzinie Chirurgii Onkologicznej
powrót na górę strony

 • dr hab. n. med. Dawid Murawa, prof. UZ, prof. WSZUiE


  • Kierownik Katedry Chirurgii i Onkologii, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Zielona Góra
  • Kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze
  • Konsultant Naukowy Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala w Środzie Wielkopolskiej
  • Konsultant Naukowy Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala w Pleszewie
  • Członek zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej
  • Prezes Elekt Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej
  • Przewodniczący sekcji węzła wartowniczego Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej
  • JM Rektor Wyższej Szkoły Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu
powrót na górę strony

 • dr n. med. Artur Śliwiński
 • specjalista chirurgii plastycznej i ogólnej
  • WŁAŚCICIEL AMC ART MEDICAL CENTER
  • Ordynator Oddziału Chirurgii Plastycznej 109 Szpitala Wojskowego
   w Szczecinie w latach 2010-2012.
  • Obecnie Konsultant w zakresie chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej
   w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie.


  Dr Artur Śliwiński jest wykwalifikowanym specjalistą z ponad 20 letnią praktyką zawodową w zakresie operacji estetycznych i rekonstrukcyjnych, medycyny estetycznej oraz chirurgii ogólnej. Bardzo duże doświadczenie i wiedza zawodowa, profesjonalizm, zastosowanie nowoczesnych technik operacyjnych dają gwarancję osiągnięcia pożądanego efektu i trwałą poprawę wyglądu. Pacjentom zapewnia bezpieczeństwo
  i opiekę medyczną na każdym etapie leczenia - konsultacji, zabiegu operacyjnego i rekonwalescencji. Swoje umiejętności systematycznie doskonali uczestnicząc w sympozjach i szkoleniach w kraju i za granicą, podczas których wielokrotnie występuje w charakterze wykładowcy.

  W latach 1991-2001 pracował, jako starszy asystent na Oddziale Chirurgii Ogólnej, a następnie od 2002 r. na Oddziale Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej 109 Szpitala Wojskowego w Szczecinie. W latach 2010-2012 pełnił funkcję ordynatora Oddziału Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej. W okresie od 1992 r. do lipca 2012 r. pracował w Prywatnym Centrum Chirurgii Plastycznej. Od sierpnia 2012 r. prowadzi własną praktykę lekarską. W Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie wykonuje głównie operacje rekonstrukcyjne piersi.

  Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej oraz Sekcji Chirurgii Estetycznej Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Estetycznej (EACS), Międzynarodowego Stowarzyszenia Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej (IPRAS), Międzynarodowego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej i Estetycznej (ISAPS), Europejskiej Akademii Estetycznej, Europejskiej Szkoły Onkologii, Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń.

  Miło nam poinformować, że dr Artur Śliwiński został wyróżniony w Ogólnopolskim Plebiscycie Medycznym "LAUR PACJENTA 2012" otrzymując Certyfikat Zaufania Pacjentów. „Laur Pacjenta” jest Ogólnopolskim Plebiscytem Medycznym, w którym pacjenci wybierają najbardziej rzetelnych i szanowanych lekarzy oraz placówki medyczne cieszące się największym zaufaniem. Zobacz w PDF

  • 1989 r. ukończył Wojskową Akademię Medyczną w Łodzi na Wydziale Lekarskim
  • 1995 r. zdał egzamin państwowy z oceną bardzo dobrą uzyskując tytuł specjalisty I stopnia chirurgii ogólnej
  • 2003 r. zdał egzamin państwowy z oceną bardzo dobrą z wyróżnieniem, uzyskując tytuł specjalisty II stopnia chirurgii ogólnej
  • 2007 r. w Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie pod kierownictwem prof. Piotra Prowansa otworzył przewód doktorski pt. „Ocena przydatności nowegokopolimeru blokowego złożonego
   z polistyrenu i poliizobutylenu w operacjach odtwórczych tkanek miękkich ” w programie badawczym „Opracowanie niesilikonowej protezy piersi”.
  • 2010 r. zdał egzamin państwowy uzyskując ocenę bardzo dobrą, pod kierownictwem dr n. med. Wojciecha Witkowskiego w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie uzyskując tytuł specjalisty chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej.
  • 2011 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych

  Jest autorem i współautorem publikacji z zakresu chirurgii ogólnej i plastycznej, a także medycyny estetycznej.
powrót na górę strony

 • dr n. med. Łukasz Ulatowski

 • Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Warszawie.
  W 2006 roku uzyskał specjalizację z chirurgii ogólnej.
  Po odbyciu szkolenia pod kierunkiem dr n. med. Marka Molskiego w Klinice Chirurgii Plastycznej CMKP
  w Warszawie w 2011 roku uzyskał tytuł specjalisty
  z zakresu chirurgii plastycznej.

  Od 2008 r. do chwili obecnej pracuje na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego w Klinice Chirurgii Plastycznej CMKP
  w Warszawie. Wygłasza wykłady dla lekarzy szkolących się w chirurgii ogólnej, urologii i chirurgii plastycznej. Przeprowadza mikrochirurgiczne operacje rekonstrukcyjne piersi. Wykonał drugą w Polsce udaną replantacje skalpu.

  Odbywał staż w Klinice Chirurgii Plastycznej Rekonstrukcyjnej i Estetycznej
  w Szpitalu Akademickim w Leuven (Belgia) pod kierunkiem Profesora Jana Vranckx’a, zdobywając doświadczenie między innymi w mikrochirurgicznej rekonstrukcji piersi. Prowadzi prywatna praktykę lekarska przeprowadzając wszystkie operacje z zakresu chirurgii estetycznej.

  Więcej informacji: lukaszulatowski.pl
powrót na górę strony

 • dr n. med. Rafał Ulczok

 • Od 2008 zatrudniony w Klinice Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej Centrum Onkologii - Instytucie w Gliwicach. Odbył staże zagraniczne w Helios Klinikum w Bad Saarow 2014 i 2018, Sana Kliniken Dusseldorf 2017 i 2018, Medizin Univeristat Greifswald 2018, Memorial Sloan Kettering Cancer Center New York 2019.

  Współautor 18 publikacji w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych. W 2009 roku nagrodzony Best Poster Award na 58 Międzynarodowym kongresie Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej i Sercowej. W 2014 otrzymał nagrodę zespołową Best Case na międzynarodowym zjeździe American Society of Reconstructive and Microvascular Surgery za najlepszy na świecie zabieg rekonstrukcyjny w 2013 (pierwszy na świecie przeszczep twarzy wykonany ze wskazań życiowych).

  W 2014 został odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Srebrnym Krzyżem Zasługi, za wybitne zasługi na rzecz rozwoju transplantologii i medycyny rekonstrukcyjnej w Polsce. W 2015 uhonorowany najwyższym odznaczeniem Śląskiej Izby Lekarskiej - Wawrzynem Lekarskim.
powrót na górę strony