LUBELSKIE FORUM CHIRURGII PIERSI 2020, Lublin 11-12 grudnia 2020

UWAGA! Zmiana miejsca obrad i terminu!

11-12 grudnia 2020 r.
Focus Hotel Premium Lublin (4*)
UWAGA! Dla uczestników konferencji specjalne stawki
na hasło "konferencja chirurgii piersi".

ul. Podzamcze 1, 20-126 Lublin, tel. +48 58 505 52 10
www.focushotels.plWSTĘPNY PROGRAM KONFERENCJI
Piątek, 11 grudnia 2020 r.

UWAGA: Opłata konferencyjna obejmuje udział w warsztatach!


930 – 940 Powitanie gości, rozpoczęcie.

  SESJA I
Moderator: dr Samir Ibrahim
940 – 1020 prof. Giorgio de Santis (Włochy)
„...”
1020 – 1040 dr n. med. Jerzy Kolasiński
„...”
1040 – 1050 dyskusja

  SESJA II
1050 – 1110 prof. Marcos Sforza
„...”
1110 – 1130 dr n. med. Piotr Pluta, dr hab. n. med. Dawid Murawa
„ALCL - update 2020. Polska baza zachorowań.”
1130 – 1150 dr hab. n. med. Bartłomiej Noszczyk, dr Ewa Woźniak-Roszkowska
„Aquafilling/LosDeline - od rejestracji preparatu do katastrofy.”
1150 – 1205 dr n. med. Piotr Nowaczyk
„Problemy w leczeniu chirurgicznym raka piersi u pacjentki po augmentacji płynnym żelem poliakrylamidowym.”
1205 – 1225 dr n. med. Lubomir Lembas, dr n. med. Anna Kaniewska
„Aquafilling - reakcja wokół ciała obcego.”
1225 – 1235 dyskusja

1235 – 1305       przerwa kawowa

  SESJA III
1305 – 1325 prof. dr hab. n. med. Tomasz Paszkowski
„Gruczoł piersiowy jako narząd estrogenozależny - implikacje praktyczne.”
1325 – 1345 dr hab. n. med. Henryk Witmanowski, prof. UMK
„Genetyka nowotworów piersi.”
1345 – 1355 dyskusja

1355 – 1530 Warsztaty Motiva – prof. Marcos Sforza
„...”

1530 – 1600       przerwa obiadowa

  SESJA IV
1600 – 1620 dr n. med. Alina Hedrych-Ozimina, dr hab. n. med. Jerzy Jankau
„Techniki redukcji piersi u mężczyzn w materiale Kliniki Chirurgii Plastycznej GUMed.”
1620 – 1640 prof. dr hab. n. med. Zbigniew Nowecki, dr Paweł Winter
„Rak piersi u mężczyzn w materiale Kliniki Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej NIO-PIB”
1640 – 1710 adw. Dorota Pielesz
„Cena spokoju.”
1710 – 1720 dyskusja

ZAKOŃCZENIE I DNIA KONFERENCJI

1800 ZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej


1900 – 2200 KOLACJA (w miejscu obrad)
Focus Hotel Premium Lublin, (ul. Podzamcze 1, 20-126 Lublin)
Sobota, 12 grudnia 2020 r.


900 – 945 Śniadanie z Mistrzem
prof. Marcos Sforza – „Lipofilling in breast surgery.”

  SESJA V
945 – 1000 prof. dr hab. n. med. Agnieszka Kołacińska
„Chirurgia piersi w Hollywood – sprawozdanie z wizytacji Cedars-Sinai Medical Center, Los Angeles.”
1000 – 1020 dr Magdalena Graczyk, dr hab. n. med. Jerzy Jankau
„Techniki redukcji piersi u kobiet w materiale Kliniki Chirurgii Plastycznej GUMed.”
1020 – 1040 dr n. med. Lubomir Lembas, dr n. med. Anna Kaniewska, dr Anna Danowska
„Redukcja piersi sposobem Torecka.”
1040 – 1100 dr n. med. Jerzy Kolasiński
„Redukcja i podniesienie piersi - doświadczenia własne.”
1100 – 1110 dyskusja

1110 – 1140       przerwa kawowa

  SESJA VI
1140 – 1200 dr n. med. Łukasz Ulatowski
„Obustronne rekonstrukcje piersi płatami DIEP - pierwsze doświadczenia.”
1200 – 1230 dr n. med. Diana Hodorowicz-Zaniewska
„Mastektomia podskórna w wybranych przypadkach 'trudnych piersi'.”
1230 – 1250 dr n. med. Artur Śliwiński
„Odroczone rekonstrukcje piersi - za i przeciw.”
1250 – 1310 dr n. med. Mateusz Wichtowski, dr n. med. Sławomir Cieśla, dr hab. n. med. Dawid Murawa
„Mastektomia podskórna z jednoczasową i jednoetapową rekonstrukcją implantem – kiedy i jak?”
1310 – 1330 dr n. med. Karolina Donocik
„Profilaktyczna mastektomia „na życzenie” – czy i dla kogo?”
1330 – 1350 dr n. med. Rafał Ulczok
„Odroczone rekonstrukcje piersi własnymi tkankami.”
1350 – 1405 dr Maciej Kuczyński
„Minimalnie inwazyjna rekonstrukcja piersi - opis przypadku.”
1405 – 1420 dyskusja

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

ORGANIZATOR NIE PRZEWIDUJE TŁUMACZENIA.
UCZESTNICY OTRZYMAJĄ CERTYFIKATY ORAZ PUNKTY EDUKACYJNE.

Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w programie konferencji.