LUBELSKIE FORUM CHIRURGII PIERSI 2020, Lublin 11-12 grudnia 2020

UWAGA! Zmiana miejsca obrad i terminu!

11-12 grudnia 2020 r.
Focus Hotel Premium Lublin (4*)
UWAGA! Dla uczestników konferencji specjalne stawki
na hasło "konferencja chirurgii piersi".

ul. Podzamcze 1, 20-126 Lublin, tel. +48 58 505 52 10
www.focushotels.plPATRONAT

  • Konsultanta Krajowego w dziedzinie chirurgii plastycznej
  • Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej
  • Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej
Konsultant Krajowy w dziedzinie chirurgii plastycznej   Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej   Polskie Towarzystwo Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej