LUBELSKIE FORUM CHIRURGII PIERSI 2020, Lublin 11-12 grudnia 2020

UWAGA! Zmiana miejsca obrad i terminu!

11-12 grudnia 2020 r.
Focus Hotel Premium Lublin (4*)
UWAGA! Dla uczestników konferencji specjalne stawki
na hasło "konferencja chirurgii piersi".

ul. Podzamcze 1, 20-126 Lublin, tel. +48 58 505 52 10
www.focushotels.pl

Prof. Jerzy Jankau i dr Maciej Kuczyński zapraszają uprzejmie na kolejną edycję Lubelskiego Forum Chirurgii Piersi w dniach 8-9 maja 2020 r. 11-12 grudnia 2020 r.