LUBELSKIE FORUM CHIRURGII PIERSI 2019, Lublin 14-15 czerwca 2019

REJESTRACJA

UWAGA: II termin niższych opłat został wydłużony do Wielkanocy !

Koszt uczestnictwa w Konferencji i Warsztatach
DECYDUJE DATA DOKONANIA WPŁATY! do 04.02.2019 do 21.04.2019 do 31.05.2019 do 10.06.2019 od 11.06.2019
i na miejscu
Opłata podstawowa 600 PLN 700 PLN 800 PLN 900 PLN 1000 PLN
Członkowie PTChPRiE, PTChO 500 PLN 600 PLN 700 PLN 800 PLN 900 PLN
Członkowie kandydaci
PTChPRiE (rezydenci)
300 PLN 400 PLN 450 PLN 500 PLN 600 PLN
Studenci medycyny
(wymagany nr indeksu)
200 PLN 250 PLN 300 PLN 350 PLN 400 PLN
Koszt uczestnictwa osoby towarzyszącej w kolacji - 100 PLN.

Wypełniony i podpisany formularz wraz z kopią dowodu wpłaty prosimy przesłać faksem,
e-mailem lub pocztą na adres:

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI
Ośrodek Chirurgii Plastycznej Dr. Macieja Kuczyńskiego,
20-950 Lublin, ul. Jaczewskiego 2
faks: 81 718 45 35

 

W razie pytań prosimy o kontakt z Panią Magdaleną Fijałkowską:
tel. kom. +48 601 675 661

pobierz formularz zgłoszeniowy    >> pobierz formularz zgłoszeniowy <<

Do otwarcia pliku (.pdf) potrzebny jest program Adobe Reader.
Pobierz Adobe Acrobat Reader Można go pobrać stąd: