„LUBELSKIE FORUM IMPLANTOLOGICZNE 2018” – Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa i Warsztaty

PROGRAM KONFERENCJIPiątek, 26 października 2018 r. (WARSZTATY)

UWAGA: Opłata konferencyjna obejmuje udział w warsztatach!
Rejestracja Uczestników od godz. 14:30.


1500 – 1620 dr n. med. Michał Łobacz, tech. dent. Bartłomiej Klęsk
Warsztat 1 – „Implantacja z użyciem systemu Alpha Bio Neo.”
1620 – 1920 lek. dent. Piotr Cichoń
Warsztat 2 – „piezochirurgia”
  Aleksander Mieleszko – Product Manager
Warsztat 3 – „laser chirurgiczny”

1930 – 2200 KOLACJA (w miejscu obrad)
Grand Hotel Lublinianka (ul. Krakowskie Przedmieście 56, 20-002 Lublin)
Sobota, 27 października 2018 r.

Rejestracja Uczestników od godz. 8:00.

845 – 900 Powitanie Gości i rozpoczęcie konferencji.
prof. zw. dr hab. n. med. Mansur Rahnama, dr n. med. Michał Łobacz, dr Maciej Kuczyński

900 – 945 prof. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowska
„Nie tylko implanty – co jeszcze widać w CBCT?”
945 – 1030 dr n. med. Maciej Jagielak
„Implantologia jako integralna część wielospecjalistycznego leczenia estetycznego deformacji twarzy.”
1030 – 1040 dyskusja

1040 – 1100       przerwa kawowa

1100 – 1145 prof. zw. dr hab. n. med. Mansur Rahnama, dr n. med. Marcin Berger,
dr n. med. Grzegorz Michalczewski

„Okluzja w implantoprotetyce.”
1145 – 1245 lek. stom. Leszek Lasocki
„Rozwiązania implantoprotetyczne dla bezzębia.”
1245 – 1315 mgr Milena Marczak
„Problem zgryzu fantomowego (Phantom Bite Syndrom) w leczeniu implantoprotetycznym.”
1315 – 1325 dyskusja

1325 – 1410       przerwa obiadowa

1410 – 1510 dr n. med. Adam Ziemlewski
„Podniesienie dna zatoki szczękowej - jak uniknąć powikłań i niepowodzeń.”
1510 – 1555 dr n. med. Krzysztof Dowgierd
„Zastosowanie implantów zębowych u dzieci i młodzieży.”
1555 – 1605 dyskusja

1605 – 1625       przerwa kawowa

1625 – 1710 Marek Wiligała
„Niepowodzenia techniczne w pracach implanto - protetycznych. Cyfrowe protokoły.”
1710 – 1810 dr hab. n. med. Tadeusz Morawiec, dr n. med. Patryk Kownacki,
dr n. med. Rafał Rój

„Dynamiczna nawigacja w planowaniu i leczeniu implantoprotetycznym.”
1810 – 1820 dyskusja

   ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

UCZESTNICY OTRZYMAJĄ CERTYFIKATY ORAZ PUNKTY EDUKACYJNE.
Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w programie konferencji.