„LUBELSKIE FORUM IMPLANTOLOGICZNE 2018” – Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa i Warsztaty

PATRONAT

Zwróciliśmy się o Patronat do:
  • Konsultanta Krajowego w dziedzinie chirurgii stomatologicznej
  • Konsultanta Krajowego w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej
  • Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej
  • Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego
  • Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej
  • Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej
  • Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej   Polskie Towarzystwo Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej   Polskie Towarzystwo Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej
 
Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii      Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne