„LUBELSKIE FORUM IMPLANTOLOGICZNE 2018” – Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa i Warsztaty

KOMITETYRADA NAUKOWA

WYKŁADOWCY

ORGANIZATOR
 • dr Maciej Kuczyński
powrót na górę strony

 • prof. zw. dr hab. n. med. Mansur Rahnama


 • Prof. Mansur Rahnama urodził się 2 czerwca 1960 roku w Teheranie.
  W latach 1985-1990 studiował na Oddziale Stomatologicznym Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie. Po ukończeniu stażu podyplomowego podjął pracę w Klinice Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej Akademii Medycznej w Lublinie początkowo na stanowisku asystenta, a od 1998 roku adiunkta. Pierwszy stopień specjalizacji z chirurgii stomatologicznej uzyskał w roku 1992, natomiast drugi stopień specjalizacji z chirurgii szczękowej w roku 1998. W listopadzie 1997 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych. Stopień doktora habilitowanego uzyskał na podstawie dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej w 2009 roku. Od listopada 2010 r. pełni funkcję Kierownika Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej. Od dnia 16 marca 2011 r. został wpisany na Listę Biegłych Sądowych w zakresie chirurgii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej, funkcję tą pełnię do chwili obecnej. Od czerwca 2014 r. pełni funkcję Konsultanta Krajowego z dziedziny chirurgia stomatologiczna. Od września 2015 r. jest przedstawicielem Ministra Zdrowia w Radzie Naukowej Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie. W dniu 19.02.2014 r. otrzymał nominację profesorską z rąk Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Jest Przewodniczącym Zespołu Ekspertów z dziedziny chirurgia szczękowo-twarzowa oraz Członkiem Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia. Jest ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Zasiada w Radzie Naukowej przy Ministrze Zdrowia. Należy do lubelskiego oddziału Polskiej Akademii Nauk. Od 22 stycznie 2018 r. pełni rolę prezesa Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej. Od 1990 roku jest członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Był również przedstawicielem Rady Delegatów z ramienia Lubelskiej Izby Lekarskiej oraz członkiem komisji Sądu Lekarskiego.
powrót na górę strony

 • prof. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowska

 • Samodzielna Pracownia Propedeutyki Radiologii Stomatologicznej
  i Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

powrót na górę strony

 • dr hab. n. med. Tadeusz Morawiec

 • Specjalista chirurg stomatolog.
  Kierownik Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Katedry Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej i Chirurgii Stomatologicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

  • Wykładowca w kraju i za granicą z zakresu implantologii - regeneracji tkanki kostnej, implantoprotetyki.
  • Współautor kilku książek, ponadto autor i współautor publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych z zakresu implantologii i chirurgii stomatologicznej.
  • Członek Akademii Piezosurgery (bezpieczna chirurgia kostna) w Genui.
  • Szkolenia w implantologii - regenracji tkanek kostnych Harvard University UCLA w Los Angeles.
  • Certyfikat umiejętności w zakresie implantologii organizacji OSIS-EDI.
  • Konsultant wojewódzki z zakresu chirurgii stomatologicznej na Śląsku.
powrót na górę strony

 • dr n. med. Marcin Berger

  • lekarz dentysta
  • wykładowca w Katedrze i Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej
   UM w Lublinie
  • w trakcie specjalizacji z chirurgii stomatologicznej w Poradni Chirurgii Stomatologicznej SCK UM w Lublinie

  Główny obszar działalności i zainteresowań zawodowych stanowią zaburzenia czynnościowe narządu żucia, w szczególności związane z występowaniem bólu przewlekłego.

  Jest współautorem ponad 40 prac naukowych oraz kilkunastu doniesień zjazdowych. Prowadzi szkolenia specjalizacyjne i kursy dokształcające z zakresu zaburzeń czynnościowych układu ruchowego narządu żucia.
powrót na górę strony

 • dr n. med. Krzysztof Dowgierd • Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy
  Oddział Chirurgii Głowy i Szyi – Chirurgia Szczękowo Twarzowa
  z Poradnią
  Centrum Leczenia Wad Twarzoczaszki Dzieci i Młodzieży
  ul. Żołnierska 18
  Olsztyn


  Absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku. Ordynator Oddziału Chirurgii Szczękowo Twarzowej Rekonstrukcyjnej i Estetycznej i Kierownik Centrum Wad Twarzoczaszki w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie.

  Prowadzi prywatną praktykę. Specjalista w dziedzinie chirurgii czaszkowo – szczękowo – twarzowej, specjalizujący się w rekonstrukcjach części twarzowej czaszki i jamy ustnej, operacyjnym leczeniu deformacji i wad twarzy ze szczególnym uwzględnieniem wad rozszczepowych i połowiczych niedorozwojów twarzy.

  W orbicie zainteresowań również leży chirurgiczne leczenie stawów skroniowo żuchwowych oraz ich protezowanie.

  Jest członkiem polskich i zagranicznych towarzystw naukowych, prelegentem i wykładowcą na krajowych
  i międzynarodowych kongresach naukowych.

  Prowadzi również prace badawcze związane z osteodystrakcją twarzoczaszki i zastosowaniem implantów w chirurgii szczękowo twarzowej wraz ze wsparciem i planowaniem komputerowym.
powrót na górę strony

 • dr n. med. Maciej Jagielak

 • Ukończył z wyróżnieniem studia medyczne i doktoranckie na Wydziale Lekarskim oraz Oddziale Stomatologicznym Akademii Medycznej
  w Warszawie. W latach 2010 - 2015 pełnił funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej. Odbywał staże m.in. w Niemczech, Holandii i Wielkiej Brytanii. Jest autorem wielu publikacji naukowych i międzynarodowym wykładowcą.
  W kręgu jego zainteresowań zawodowych szczególne miejsce zajmują chirurgia szczękowa i stomatologiczna, onkologia oraz implantologia. Prywatnie jest pasjonatem jeździectwa oraz dalekich podróży.

  Krótki życiorys dr n. med. Macieja Jagielaka:
  • 1982-1988 studia na II Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie
  • 1987-1991 w Oddziale Stomatologicznym I Wydziału Lekarskiego – oba kierunki ukończone
   z wyróżnieniem
  • 1988-1992 praca w oddziale traumatologii i ortpedii Szpitala Bielańskiego w Warszawie
  • 1992-2009 praca w II Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej IS AM w Warszawie studia doktoranckie, od 1998 na stanowisku adiunkta
  • 2009 Instytut Matki i Dziecka w Warszawie
  • 2010 - 2015 Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej I Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
  • 2015 Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej I Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

  Kwalifikacje zawodowe i naukowe:
  • 1993 specjalizacja I-go stopnia z zakresu traumatologii i ortopedii
  • 1997 doktorat „Ocena czynników chirurgicznego leczenia złamań wyrostka kłykciowego żuchwy
   z uwzględnieniem własnej modyfikacji osteosyntezy.”
  • 1997 specjalizacja II-go stopnia z zakresu chirurgii szczękowej
  • 1998 praca w Klinice chirurgii Szczękowej i Plastycznej Szpitala Uniwersyteckiego św. Marii w Stuttgarcie pod kierownictwem prof. dr. Konrada Wangerina – specjalisty krajowego ds. chirurgii ortognatycznej w Niemczech
  • Specjalista ds. osteosyntezy stabilnej (Dyplom A0-ASIF- Davos-Szwajcaria 2006)
  • Organizator i współprowadzący międzynarodowych kursów w zakresie chirurgii ortognatycznej
   i traumatologii szczękowo-twarzowej (Davos, Warszawa, Dubai)
  • Staże w Klinikach Chirurgii Szczękowej w Stuttgarcie, Gratzu, Birmingham, Minster, Amsterdamie, Strasburgu i Londynie.
  • Autor licznych publikacji i wystąpień w zjazdach krajowych i zagranicznych z zakresu traumatologii szczękowo-twarzowej oraz chirurgii rekonstrukcyjnej.

  Specjalizacje zawodowe:
  • Chirurgia szczękowa
  • Chirurgia stomatologiczna
  • Implantacja
  • Onkologia
powrót na górę strony

 • dr n. med. Patryk Kownacki

 • Specjalista chirurgii stomatologicznej.
  Asystent w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Katedry Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej
  i Chirurgii Stomatologicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

  • Autor publikacji i wystąpień zarówno krajowych jak i zagranicznych z zakresu chirurgii implantologicznej.
  • Absolwent studiów podyplomowych w dziedzinie implantologii stomatologicznej na Uniwersytecie Johann Wolfgang Goethe Frankfurt - w Niemczech.
  • Aktywny Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej (OSIS) oraz Europejskiego Towarzystwa Implantologicznego - EDI.
powrót na górę strony

 • dr n. med. Michał Łobacz


 • Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, specjalista chirurgii stomatologicznej. Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej UM w Lublinie, uczestnik licznych szkoleń i konferencji z zakresu chirurgii stomatologicznej i implantologii, sekretarz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej.
powrót na górę strony

 • dr n. med. Grzegorz Michalczewski

 • Specjalista protetyki stomatologicznej.
  Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z wynikiem bardzo dobrym.
  Wykładowca w Katedrze i Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej UM w Lublinie.
  W latach 2009-2017 wykładowca w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej.
  W 2013 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych z wyróżnieniem.
  Prowadzi szkolenia specjalizacyjne. Autor ponad 30 publikacji w prasie branżowej.

  Obszar działalności zawodowej obejmuje rehabilitacje protetyczne i implanto-protetyczne
  oraz zabiegi z zakresu medycyny estetycznej.
powrót na górę strony

 • dr n. med. Rafał Rój

 • Specjalista protetyki stomatologicznej.
  Wykładowca w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej Katedry Protetyki i Materiałoznawstwa Stomatologicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Bytomiu.

  • Członek Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Polskiego Towarzystwa Inżynierii Medycznej oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej (OSIS-EDI).
  • Wykładowca, autor i współautor publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych z zakresu zaburzeń czynnościowych układu ruchowego narządu żucia oraz implantoprotetyki.
powrót na górę strony

 • dr n. med. Adam Ziemlewski

  • Specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej i stomatologicznej.
  • Certyfikowany implantolog OSIS-EDI.

  Absolwent Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z pierwszą lokatą na roku, stypendysta Guy’s and St. Thomas’s Medical and Dental School
  w Londynie. Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Kliniki Chirurgii Szczękowo – Twarzowej i Stomatologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

  Zdana w wyróżnieniem specjalizacja z chirurgii stomatologicznej, obrona rozprawy doktorskiej oraz zakończona egzaminem państwowym specjalizacja z chirurgii szczękowo-twarzowej to owoce pracy w Uczelni.
  Obecnie na Uniwersytecie prowadzi wykłady z implantologii stomatologicznej.

  Jako jeden z pierwszych w Polsce uzyskał akredytację Europejskiego Towarzystwa Implantologii Stomatologicznej oraz Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej jako implantolog stomatologiczny.

  Zajmuje się leczeniem chirurgicznym wad szkieletu twarzy – chirurgią ortognatyczną i rekonstrukcyjną.

  Autor publikacji naukowych, wykładowca na kursach i kongresach z dziedziny implantologii stomatologicznej, chirurgii i stomatologii estetycznej w kraju i za granicą. Uczestnik kilku projektów badawczych o zasięgu międzynarodowym, co umożliwia współpracę z najlepszymi specjalistami wiodących w świecie uniwersytetów i prywatnych klinik.

  Członek Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Implantologii Stomatologicznej oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Szczękowo-Twarzowej.

  Właściciel Impladent Medical and Dental Clinic. Klinika posiada akredytację Ogólnopolskiego
  i Europejskiego Towarzystwa Implantologii Stomatologicznej do prowadzenia szkoleń i uzyskiwania umiejętności medycznej w zakresie implantologii stomatologicznej.
powrót na górę strony

 • lek. dent. Piotr Cichoń

  • Specjalista chirurg szczękowo-twarzowy.

  Wieloletni pracownik naukowy w I klinice chirurgii szczękowo-twarzowej Akademii Medycznej w Warszawie. Asystent profesora Leszka Krysta. Autor artykułów w fachowej prasie medycznej. Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologów Stomatologicznych. Posiada 20 letni staż w implantologii oraz prestiżowy Certyfikat Umiejętności w dziedzinie implantologii stomatologicznej.

  Właściciel i Kierownik Medyczny NZOZ EXTRADENT PIOTR CICHOŃ
powrót na górę strony

 • dr Leszek Lasocki

 • Leszek Lasocki uzyskał dyplom technika dentystycznego w roku 1994, następnie ukończył Akademię Medyczną we Wrocławiu w 2003 roku. Jest współwłaścicielem kliniki stomatologicznej LIVE DENT, w której prowadził pracownię techniki dentystycznej, obecnie zajmuje się implantologią, protetyką oraz stomatologią estetyczną. Ukończył liczne szkolenia, w tym program Master Implantology prowadzony przez GIDE (Global Institute for Dental Education). Prowadzi wykłady i szkolenia dla lekarzy i techników dentystycznych z zakresu chirurgii i protetyki w implantologii.
  Jest konsultantem systemu implantologicznego BHI.
powrót na górę strony

 • mgr tech. dent. Bartłomiej Klęsk


 • mgr inż. chemii, technik dentystyczny z 24-letnim doświadczeniem zawodowym, od 22 lat związany z systemem ALPHA BIO TEC. Ceniony przez implantologów jako konsultant pomagający wykorzystać pełne możliwości tego systemu. Sprawuje nadzór merytoryczny nad zawartością folderów produktowych, przygotowywanych przez ALPHA BIO POLSKA. Doświadczony, wieloletni instruktor szkoleń produktowych i praktycznych dla techników dentystycznych oraz lekarzy implantologów i protetyków.
powrót na górę strony

 • Aleksander Mieleszko

  • Product manager w firmie Medif.

  Od kilkunastu lat związany zawodowo z branżą stomatologiczną,
  a w szczególności z implanto-protetyką.

  Obecnie silnie zaangażowany w rozwój i popularyzację terapii laserowych wśród polskich stomatologów.

  Ukończył wiele specjalistycznych szkoleń z zakresu laseroterapii.

  Pasjonat fotografii i entuzjasta innowacji technologicznych.
powrót na górę strony

 • Marek Wiligała

powrót na górę strony