„LUBELSKIE FORUM IMPLANTOLOGICZNE 2018” – Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa i Warsztaty