„LUBELSKIE FORUM LECZENIA WAD SZCZĘKOWO-TWARZOWYCH 2018” – Konferencja Naukowo-Szkoleniowa i Warsztaty

KOMITETYRADA NAUKOWA
 • prof. dr hab. n. med. Mansur Rahnama - KIEROWNIK NAUKOWY
 • dr n. med. Michał Łobacz - KOORDYNATOR

WYKŁADOWCY

ORGANIZATOR
 • dr Maciej Kuczyński

 • prof. dr hab. n. med. Marcin Kozakiewicz

 • Jest absolwentem Akademii Medycznej w Łodzi z roku 1993.
  W 1998 uzyskał specjalizację Io z zakresu chirurgii stomatologicznej a w 2004 r. z chirurgii szczękowo-twarzowej. Obecnie jest kierownikiem Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Od 15 lat zajmuje się chirurgią ortognatyczną. Ponad to głównymi kierunkami jego zainteresowań są stabilna osteosynteza złamań wyrostków kłykciowych żuchwy, CAD/CAM w chirurgii szczękowo-twarzowej, biomateriały i implantologia szkieletu twarzy, cyfrowa analiza obrazu i diagnostyka radiologiczna.

  Jest autorem 190 artykułów naukowych, 170 doniesień zjazdowych i 14 patentów. Był promotorem 12 doktoratów. Uzyskał 25 nagród i wyróżnień.
powrót na górę strony

 • dr hab. n. med. Adrianna Mostowska

 • jest adiunktem w Katedrze i Zakładzie Biochemii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

  Jest zdobywczynią grantów i nagród naukowych oraz autorką licznych publikacji dotyczących etiologii najczęstszych wad rozwojowych twarzoczaszki.

  Współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi zarówno w kraju jak i za granicą.

  Głównym obszarem jej zainteresowań jest rola czynników genetycznych w etiologii rozszczepów wargi i podniebienia oraz wrodzonego braku zawiązków zębów stałych.
powrót na górę strony

 • dr n. med. Margareta Budner jest chirurgiem dziecięcym i plastycznym.

 • Tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii dziecięcej otrzymała po szkoleniu w Klinice Chirurgii Dzieci i Transplantacji Narządów Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Następnie pracowała w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie, gdzie pod okiem Pani Prof. dr hab. n. med. Zofii Dudkiewicz doskonaliła się w chirurgii rekonstrukcyjnej dzieci. Tam też uzyskała doktorat w dziedzinie chirurgii dziecięcej.

  Staż specjalizacyjny z chirurgii plastycznej odbyła we Wschodnim Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Łęcznej pod kierownictwem Prof. dr. hab. n. med. Jerzego Strużyny. Obecnie pracuje w tym ośrodku jednocześnie współpracując ze Stomatologicznym Centrum Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz z Kliniką Chirurgii Plastycznej Szpitala im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie.

  Jest autorką licznych publikacji naukowych.
  Doświadczenie zawodowe doskonali uczestnicząc w licznych krajowych i zagranicznych stażach, szkoleniach i sympozjach.
powrót na górę strony

 • dr n. med. Krzysztof Dowgierd • Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy
  Oddział Chirurgii Głowy i Szyi – Chirurgia Szczękowo Twarzowa
  Z Poradnią
  Centrum Leczenia Wad Twarzoczaszki Dzieci i Młodzieży
  ul. Żołnierska 18
  Olsztyn


  Absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku. Ordynator Oddziału Chirurgii Szczękowo Twarzowej Rekonstrukcyjnej i Estetycznej i Kierownik Centrum Wad Twarzoczaszki w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie.

  Prowadzi prywatną praktykę. Specjalista w dziedzinie chirurgii czaszkowo – szczękowo – twarzowej, specjalizujący się w rekonstrukcjach części twarzowej czaszki i jamy ustnej, operacyjnym leczeniu deformacji i wad twarzy ze szczególnym uwzględnieniem wad rozszczepowych i połowiczych niedorozwojów twarzy.

  W orbicie zainteresowań również leży chirurgiczne leczenie stawów skroniowo żuchwowych oraz ich protezowanie.

  Jest członkiem polskich i zagranicznych towarzystw naukowych, prelegentem i wykładowcą na krajowych i międzynarodowych kongresach naukowych.

  Prowadzi również prace badawcze związane z osteodystrakcją twarzoczaszki i zastosowaniem implantów w chirurgii szczękowo twarzowej wraz ze wsparciem i planowaniem komputerowym.
powrót na górę strony

 • dr n. med. Izabella Dunin-Wilczyńska
 • jest absolwentem Akademii Medycznej w Lublinie. Ma specjalizację I° ze stomatologii ogólnej i specjalizację II° z ortodoncji. Na Akademii Medycznej w Lublinie uzyskała stopień doktora nauk medycznych. Przez dwie kadencja była Prezesem Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego, obecnie jest Członkiem Honorowym PTO. Od 2010 roku pełni obowiązki kierownika Katedry i Zakładu Ortopedii Szczękowej UM w Lublinie. Jest członkiem komitetu redakcyjnego czasopism: „Forum Ortodontyczne”; i „Ortodoncja w praktyce” i współautorem książki: „Materiały i techniki ortodontyczne”. Uzyskała liczne nagrody za działalność naukową. Obecnie głównym przedmiotem zainteresowań jest leczenie interdyscyplinarne i zespołowe. Jest autorem 188 publikacji (26,616 IF), licznych doniesień na zjazdach i kongresach w kraju i zagranicą.
powrót na górę strony

 • dr n. med. Maciej Jagielak

 • Ukończył z wyróżnieniem studia medyczne i doktoranckie na Wydziale Lekarskim oraz Oddziale Stomatologicznym Akademii Medycznej
  w Warszawie. W latach 2010 - 2015 pełnił funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej. Odbywał staże m.in. w Niemczech, Holandii i Wielkiej Brytanii. Jest autorem wielu publikacji naukowych i międzynarodowym wykładowcą.
  W kręgu jego zainteresowań zawodowych szczególne miejsce zajmują chirurgia szczękowa i stomatologiczna, onkologia oraz implantologia. Prywatnie jest pasjonatem jeździectwa oraz dalekich podróży.

  Krótki życiorys dr n. med. Macieja Jagielaka:
  • 1982-1988 studia na II Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie
  • 1987-1991 w Oddziale Stomatologicznym I Wydziału Lekarskiego – oba kierunki ukończone z wyróżnieniem
  • 1988-1992 praca w oddziale traumatologii i ortpedii Szpitala Bielańskiego w Warszawie
  • 1992-2009 praca w II Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej IS AM w Warszawie studia doktoranckie, od 1998 na stanowisku adiunkta
  • 2009 Instytut Matki i Dziecka w Warszawie
  • 2010 - 2015 Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej I Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
  • 2015 Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej I Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

  Kwalifikacje zawodowe i naukowe:
  • 1993 specjalizacja I-go stopnia z zakresu traumatologii i ortopedii
  • 1997 doktorat „Ocena czynników chirurgicznego leczenia złamań wyrostka kłykciowego żuchwy z uwzględnieniem własnej modyfikacji osteosyntezy.”
  • 1997 specjalizacja II-go stopnia z zakresu chirurgii szczękowej
  • 1998 praca w Klinice chirurgii Szczękowej i Plastycznej Szpitala Uniwersyteckiego św. Marii w Stuttgarcie pod kierownictwem prof. dr. Konrada Wangerina – specjalisty krajowego ds. chirurgii ortognatycznej w Niemczech
  • Specjalista ds. osteosyntezy stabilnej (Dyplom A0-ASIF- Davos-Szwajcaria 2006)
  • Organizator i współprowadzący międzynarodowych kursów w zakresie chirurgii ortognatycznej i traumatologii szczękowo-twarzowej (Davos, Warszawa, Dubai)
  • Staże w Klinikach Chirurgii Szczękowej w Stuttgarcie, Gratzu, Birmingham, Minster, Amsterdamie, Strasburgu i Londynie.
  • Autor licznych publikacji i wystąpień w zjazdach krajowych i zagranicznych z zakresu traumatologii szczękowo-twarzowej oraz chirurgii rekonstrukcyjnej.

  Specjalizacje zawodowe:
  • Chirurgia szczękowa
  • Chirurgia stomatologiczna
  • Implantacja
  • Onkologia
powrót na górę strony

 • dr n. med. Agnieszka Lasota
 • jest pracownikiem Katedry i Zakładu Ortopedii Szczękowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Jako specjalista ortodonta prowadzi Poradnię Wad Rozwojowych Twarzoczaszki w ramach Programu Ortodontycznej Opieki nad dziećmi z Wadami Wrodzonymi Twarzoczaszki.

  Jest autorem wielu doniesień zjazdowych na konferencjach krajowych i zagranicznych oraz publikacji naukowych na tematy związane z wadami rozwojowymi i diagnostyka ortodontyczną.

  Prowadzi zajęcia dydaktyczne i wykłady ze studentami stomatologii polsko i obcojęzycznymi oraz staże i kursy dla specjalizujących się w ortodoncji.

  Głównym obszarem jej zainteresowań jest multidyscyplinarne leczenie dzieci z wadą rozszczepową, genetyka rozszczepów i badania nad estetyką twarzy w ortodoncji i chirurgii ortognatycznej.
powrót na górę strony

 • dr n. med. Włodzimierz Bogdan Piwowar

 • Absolwent II Wydziału Akademii Medycznej, od 1986 roku zatrudniony w Klinice Chirurgii IMiD w Warszawie, gdzie uzyskał specjalizację 1-go a następnie 2-go stopnia w zakresie chirurgii dziecięcej.
  W 1993 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych oceniając zastosowanie płatów skórno-mięśniowych w plastykach powłok u noworodków z przepuklinami oponowo-rdzeniowymi. Staże zagraniczne odbywał m.in. w Cleveland Clinic Foundation, Ohio USA, Rainbow Hospital For Babies and Children, Case University, Ohio, USA, Roland Klinik, Brema, Milwaukee International Heath Center, Wisconsin USA, UCLA Los Angeles, California, USA.

  W klinice zajmuje się przede wszystkim leczeniem chirurgicznym wad twarzoczaszki, a szczególnie problemami związanymi z leczeniem szczelin i rozszczepów twarzy, chirurgią plastyczną i rekonstrukcyjną w zakresie m.in.: olbrzymich znamion barwikowych, nowotworów skóry, wad wrodzonych ręki, wad wrodzonych powiek, nosa i małżowiny usznej, leczenia zniekształceń wrodzonych, blizn pourazowych i jatrogennych.
powrót na górę strony

 • dr n. med. Agnieszka Predko-Engel
  specjalista ortodonta

 • Studia ukończyła w roku 1994 Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii Uniwersytetu J. P. Šafarika w Koszycach Słowacja.

  1999- I stopień specjalizacji ze stomatologii ogólnej

  2000-2004- szkolenie z zakresu ortodoncji w Lecznicy Stomatologicznej AMB

  2014- uzyskała tytuł specjalisty z zakresu ortodoncji

  2014- ukończone studia doktoranckie i uzyskanie tytułu doktora nauk medycznych na Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu Czechy, wydział lekarski. Temat pracy doktorskiej: „Wiek szkieletowy w ortodoncji”

  Od 2004- prowadzi w Białymstoku własną praktykę stomatologiczną z głównym profilem-ortodoncja; od 2011 rozszerzony profil na wielospecjalistyczną praktykę stomatologiczną (ortodoncja,protetyka, chirurgia, stomatologia zachowawcza z endodoncją)

  Autor publikacji i wystąpień na kongresach ortodontycznych. Od wielu lat tłumaczy kursy ortodontyczne z j. czeskiego i niemieckiego.

  Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego, Czeskiego Towarzystwa Ortodontycznego i Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego.
powrót na górę strony

 • dr n. med. Janusz Szarmach

 • Absolwent Oddziału Stomatologii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku. Chirurg stomatolog, specjalista chirurgii szczękowej. Przez wiele lat pracował w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Plastycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
  Obecnie pełni funkcję kierownika Zakładu Chirurgii Stomatologicznej UMwB.

  Prowadzi prywatną specjalistyczną praktykę lekarską w Białymstoku. Głównym przedmiotem jego zainteresowań badawczych jest leczenie implantologiczne, chirurgia rekonstrukcyjna i nowe techniki zabiegowe. Wiedzę zawodową zdobywał w kraju i za granicą m.in. w USA, Włoszech, Francji, Niemczech, Szwajcarii. Jest autorem ponad 100 publikacji naukowych i doniesień zjazdowych.

  Jest członkiem założycielem i przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej OSIS-EDI, prezesem Oddziału Podlaskiego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej, członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej, Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Szczękowo-Twarzowej (EACMFS), European Association for Osseointegration (EAO), International Team for Implantology (ITI), członek Komisji Stomatologicznej OIL w Białymstoku.
powrót na górę strony

 • dr Paweł Roguś
 • Lekarz, Lekarz Stomatolog, Specjalista Chirurg Szczękowo-Twarzowy

  Absolwent Oddziału Stomatologii I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie oraz II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalizację z chirurgii szczękowo-twarzowej uzyskał w trakcie rezydentury w Klinice Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus w Warszawie. Obecnie pracownik Oddziału Klinicznego Chirurgii Plastycznej Szpitala CMKP im. W.Orłowskiego w Warszawie oraz konsultant oddziału Chirurgii Dziecięcej Szpitala Wojewódzkiego w Kielcach.

  Uczestnik licznych kursów,szkoleń i konferencji, prowadzący kursy i szkolenia z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej i implantologii, prowadzi seminaria dla lekarzy specjalizujących się w chirurgii ogólnej i plastycznej.

  Zawodowo zajmuje się przede wszystkim leczeniem wad gnatycznch, urazami twarzoczaszki- szczególnie u dzieci, chirurgią stomatologiczną oraz implantologią.
powrót na górę strony