„LUBELSKIE FORUM LECZENIA WAD SZCZĘKOWO-TWARZOWYCH 2018” – Konferencja Naukowo-Szkoleniowa i Warsztaty

INFORMACJA WSTĘPNADrodzy Przyjaciele, Szanowni Koledzy,

wychodząc naprzeciw licznym sugestiom ze strony kolegów zajmujących się chirurgią stomatologiczną, szczękową i plastyczną oraz ortodoncją i innymi specjalnościami stomatologicznymi, postanowiliśmy wznowić tradycję corocznych spotkań lekarzy zajmujących się zespołowym leczeniem wad szczękowo-twarzowych.

Planujemy, ażeby nasze sympozja odbywały się co roku, wiosną, w Lublinie pod nazwą Lubelskie Forum Leczenia Wad Szczękowo-Twarzowych.


                                        Serdecznie zapraszamy do Lublina!

prof. zw. dr hab. n. med.
MANSUR RAHNAMA
KIEROWNIK NAUKOWY