LUBELSKIE FORUM CHIRURGII PIERSI 2017, Lublin 9-10 czerwca 2017

INFORMACJA WSTĘPNA


9-10 czerwca w Lublinie, jak co roku, odbędzie się spotkanie poświęcone chirurgii piersi. Piątek po południu warsztaty, wieczorem – spotkanie towarzyskie, a w sobotę po śniadaniu – wykłady.


W tegorocznej edycji naszych spotkań zwrócimy szczególną uwagę na przeszczepy tłuszczu do piersi i ADM (Acellular Dermal Matrix) – co będzie również tematem dyskusji „okrągłego stołu”.

Możecie również liczyć na ciekawe wystąpienie prawnika.


UWAGA: W tym roku nowe miejsce! Zarówno obrady, jak i impreza towarzysząca odbędą się w Grand Hotelu „Lublinianka”.


                                      Zapraszamy do Lublina!


J. Jankau i M. Kuczyński