„LUBELSKIE FORUM IMPLANTOLOGICZNE 2016” – Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa i Warsztaty

INFORMACJA WSTĘPNA


Drodzy Przyjaciele, Szanowni Koledzy,

Zapraszam serdecznie na kolejną edycję naszych spotkań naukowych – Lubelskiego Forum Implantologicznego – tym razem o temacie przewodnim: „Narzędzia rzeczywiste i wirtualne współczesnej chirurgii implantologicznej i implantoprotetyki”, które odbędzie się w dniach 14-15 października 2016 r.

Organizowane przez nas od wielu lat sympozja poświęcone ważnym zagadnieniom chirurgii stomatologicznej i szczękowej, implantologii, ortodoncji i innych działów stomatologii, zyskały ciągle rosnące grono wiernych uczestników i stałe miejsce w kalendarzu istotnych wydarzeń naukowych w Polsce.

Zaproponowana ostatnim razem formuła łączenia wykładów z warsztatami spotkała się z Waszym zadowoleniem i aprobatą, dlatego chcemy utrzymać taki model naszego Forum.

Spotkanie w Lublinie będzie jak zwykle miało nie tylko naukowy charakter ... :)


                                        Do zobaczenia w naszym pięknym mieście,

prof. dr hab. n. med.
MANSUR RAHNAMA

KIEROWNIK NAUKOWY