„LUBELSKIE FORUM IMPLANTOLOGICZNE 2015” – Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa i Warsztaty

INFORMACJA WSTĘPNA


Szanowni Państwo,

Serdecznie dziękuję za spotkanie w licznym gronie podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. „PROBLEMY CHIRURGICZNE W CODZIENNEJ PRAKTYCE STOMATOLOGICZNEJ”, która odbyła się w Lublinie dnia 11 października 2014 r.

Było to już nasze kolejne spotkanie. Wychodząc na przeciw rosnącemu zainteresowaniu i coraz większym oczekiwaniom Koleżanek i Kolegów – stomatologów, chirurgów stomatologicznych i szczękowych – wpisujemy na stałe naszą imprezę
w kalendarz wydarzeń medycznych.

Wspólnie z dr. Maciejem Jagielakiem, dr. Dariuszem Pituchem oraz dr. Maciejem Kuczyńskim chcemy rozszerzyć formułę naszych spotkań o aspekty praktyczne.

Na najbliższym sympozjum poza częścią teoretyczną chcemy zaproponować Państwu warsztaty, które pozwolą na praktyczne opanowanie tajników naszego rzemiosła.

Nasza konferencja „LUBELSKIE FORUM IMPLANTOLOGICZNE 2015”, zaplanowana na 9-10 października 2015 r. w Lublinie, poza wymianą doświadczeń zawodowych, będzie również dobrą okazją do nieformalnych spotkań towarzyskich.


                                        Zapraszamy do Lublina,

prof. dr hab. n. med.
MANSUR RAHNAMA

PRZEWODNICZĄCY RADY NAUKOWEJ