Nowoczesne technologie w chirurgii plastycznej i medycynie estetycznej

INFORMACJA WSTĘPNA


Szanowni Państwo,

Przypominający wyścig zbrojeń, burzliwy rozwój rynku nowoczesnych technologii i technik medycznych, służących przywróceniu i poprawie naturalnego piękna ludzkiego ciała, skłonił nas do zainicjowania szeregu spotkań mających na celu poznanie nowości w tej dziedzinie. Najbliższa konferencja pt. „NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W CHIRURGII PLASTYCZNEJ I MEDYCYNIE ESTETYCZNEJ” odbędzie sie już 13 grudnia 2014 r. w Warszawie.

Wykładowcami na naszych sympozjach będą lekarze, którzy w mistrzowski sposób opanowali trudną sztukę posługiwania się ultranowoczesnymi narzędziami.
Zaproszeni eksperci z Polski i z zagranicy będą dzielili się swoimi doświadczeniami, przekazując kompendium wiedzy niezbędnej do skutecznego działania na współczesnym polu bitwy o urodę.

Licząc na Państwa aktywny udział w naszym spotkaniu, zachęcamy do przesyłania propozycji tematów i zagadnień, którym będą poświęcone kolejne sympozja.

                                                z poważaniem,

dr Maciej Kuczyński
PRZEWODNICZĄCY
KOMITETU ORGANIZACYJNEGO