Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „PROBLEMY CHIRURGICZNE W CODZIENNEJ PRAKTYCE STOMATOLOGICZNEJ”

PROGRAM KONFERENCJI

800 – 815 Powitanie gości i rozpoczęcie konferencji.

815 – 850 prof. dr hab. n. med. dr h.c. Kazimierz Kobus, dr n. med. Katarzyna Kobus-Zaleśna
„Chirurgia plastyczna w stomatologii.” (UM Wrocław)
850 – 925 prof. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowska (UM Lublin)
„Diagnostyka obrazowa 3D w patologii twarzoczaszki.”
925 – 935 dyskusja

935 – 955   przerwa kawowa

955 – 1030 dr hab. n. med. Marzena Dominiak, prof. nadzw. (UM Wrocław)
„Farmakoterapia w chirurgii stomatologicznej.”
1030 – 1105 dr n. med. Tadeusz Morawiec (SUM Katowice)
„Problemy diagnostyczne i lecznicze w chirurgii wyrostka zębodołowego.”
1105 – 1115 dyskusja

1115 – 1140   przerwa kawowa

1140 – 1215 prof. dr hab. n. med. Iwona Niedzielska (SUM Katowice)
„Trudności diagnostyczne i kliniczne w chirurgii szczękowo – twarzowej w praktyce lekarza dentysty.”
1215 – 1250 dr n. med. Paweł Poppe, dr Ireneusz Szymański (CMKP/Sinus Medical Warszawa)
„Schorzenia zatok szczękowych w praktyce stomatologicznej, współczesne postępowanie laryngologiczne.”
1250 – 1325 prof. dr hab. n. med. Andrzej Wojtowicz (WUM Warszawa)
„Czynniki ryzyka i powikłania w implantologii.”
1325 – 1335 dyskusja

1335 – 1435   przerwa obiadowa

1435 – 1510 dr Marek Karaś (Uniwersytet w Sharjah, Zjednoczone Emiraty Arabskie)
„Problemy w chirurgii przed-implantologicznej.”
1510 – 1555 dr Shlomo Birshan D.M.D. (Izrael)
„The predictable way for immediate implantation and loading: diagnosis, planning, implantation and rehabilitation.”
1555 – 1630 dr n. med. Dariusz Pituch (UM Lublin/ADP Clinic)
„Powikłania zabiegów sinus lift.”
1630 – 1640 dyskusja

1640 – 1710   przerwa kawowa

1710 – 1810 dr n. med. Barbara Warych, dr n. med. Wojciech Pawlak (UM Wrocław)
„Przygotowanie i postępowanie po zabiegach ortognatycznych.”
1810 – 1910 dr n. med. Maciej Jagielak (Ortognatyka Warszawa)
„Czynniki ryzyka i powikłania w leczeniu pacjentów z wadami gnatycznymi.”
1910 – 1920 dyskusja

1920 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

UCZESTNICY OTRZYMAJĄ CERTYFIKATY ORAZ PUNKTY EDUKACYJNE.
Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w programie konferencji.