Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „PROBLEMY CHIRURGICZNE W CODZIENNEJ PRAKTYCE STOMATOLOGICZNEJ”

PATRONAT

  • Konsultanta Krajowego w dziedzinie chirurgii stomatologicznej
  • Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej
  • Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
  • Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej
  • Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej   Polskie Towarzystwo Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej   Polskie Towarzystwo Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej   Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii