Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „PROBLEMY CHIRURGICZNE W CODZIENNEJ PRAKTYCE STOMATOLOGICZNEJ”

LUBELSKIE FORUM IMPLANTOLOGICZNE

9-10 PAŹDZIERNIKA 2015 r.

ZAPRASZAMY W PRZYSZŁYM ROKU !


INFORMACJA WSTĘPNA

Szanowni Państwo,

Jak co roku, zapraszam serdecznie do udziału w konferencji chirurgii stomatologicznej w Lublinie pt. „PROBLEMY CHIRURGICZNE W CODZIENNEJ PRAKTYCE STOMATOLOGICZNEJ”, która odbędzie się w sobotę, 11 października 2014 r.

Odpowiadając na liczne sugestie naszych stałych uczestników, w bieżącym sympozjum poszerzyliśmy istotnie zakres omawianych tematów i oprócz chirurgii ortognatycznej, zajmiemy się również problematyką związaną z implantologią, chirurgią stomatologiczną i szczękowo-twarzową oraz diagnostyką kliniczną twarzoczaszki.

Naszym celem jest przekazanie aktualnych, praktycznych wiadomości do wykorzystania przez chirurgów stomatologicznych, szczękowych i plastycznych oraz stomatologów i protetyków w ich codziennej pracy.

Gwarancją najwyższego poziomu merytorycznego obrad jest udział znakomitych wykładowców z zagranicy i ośrodków klinicznych w całym kraju.

Jestem przekonany, że nasze spotkanie dostarczy Państwu kompendium najnowszych wiadomości i pozwoli na aktywną dyskusję z prelegentami.

Mam również nadzieję, że październikowa aura będzie dla nas łaskawa i pozwoli na spacer po naszym pięknym mieście.

                                                   Do zobaczenia w Lublinie,

prof. dr hab. n. med.
MANSUR RAHNAMA

PRZEWODNICZĄCY RADY NAUKOWEJ