Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „CHIRURGIA REKONSTRUKCYJNA I ESTETYCZNA PIERSI”

INFORMACJA WSTĘPNA

Szanowni Państwo,

Zgodnie z wieloletnią tradycją zapraszam, wspólnie z dr. hab. n. med. Jerzym Jankau, na lubelskie sympozjum poświęcone chirurgii piersi.

Naszym celem jest przedstawienie aktualności w leczeniu raka piersi, operacjach onkoplastycznych i rekonstrukcyjnych, a także chirurgii estetycznej piersi. W tym roku chcemy też zwrócić uwagę na współpracę z radiologami.

Znakomici prelegenci zarówno z Polski, jak też z zagranicy, gwarantują wysoki poziom merytoryczny obrad. Patronat nad konferencją, objęty przez Polskie Towarzystwo Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej oraz Konsultanta Krajowego w dziedzinie chirurgii plastycznej – prof. dr. hab. n. med. Jerzego Strużynę, jest dowodem uznania dla wyjątkowej wartości naukowej naszego sympozjum.

Mamy nadzieję, że również i w tym roku będziemy mieli okazję do spotkania w licznym gronie.

                                                   Do zobaczenia w Lublinie,

dr Maciej Kuczyński
PRZEWODNICZĄCY
KOMITETU ORGANIZACYJNEGO